dinsdag 9 maart 2021

15.00 - 18.00 uur

 

College 1: Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie

We staan aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie als gevolg van een groot aantal technologieën, zoals robotica, blockchain, kunstmatige intelligentie en biotechnologie. Het raakt alle bedrijven, sectoren, overheidsorganisaties en zelfs ons democratische systeem van politieke partijen. Organisaties moeten naar zichzelf kijken en zich afvragen of de toegevoegde waarde die ze vandaag leveren nog relevant is voor de toekomst. Het college is soms confronterend maar inspireert deelnemers om buiten de huidige kaders na te denken over de verre toekomst. 

Bob de Wit, professor of Strategic Leadership

 

dinsdag 16 maart 2021

15.00- 18.00 uur

College 2: Strategisch innoveren in Ecosystemen. De organisatie van de bouw in een duurzame versnellingsmodus

Zonder het overzicht op het grote strategische plaatje en een gezamenlijke koers zullen innovaties moeilijk van de grond komen in de bouw. Dat hoeft niet, want technologisch is er veel meer mogelijk met name in combinatie met moderne organiseerprincipes zoals ontwerpsprints, netwerken en samenwerking in ecosystemen. 

Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement

 

dinsdag  23 maart 2021

15.00 - 18.00 uur

College 3: Van contract naar contractuele relatie

Iedereen in de bouwketen wil graag samenwerking maar worstelt met de vraag 'hoe?'. Om van contract naar contractuele relaties te komen start je volgens Peter Kamminga met de vraag: Hoe wil ik samenwerken? In zijn college vertelt hij hoe je succesvolle samenwerking realiseert van het prille begin tot en met de afronding van een project. En hoe je deze samenwerking met al je contractuele relaties tot stand brengt, borgt, vastlegt, monitort en vooral vasthoudt gedurende de gehele looptijd van het contract. 

Peter Kamminga, Associate professor

 

dinsdag 30 maart 2021

15.00 - 18.00 uur

College 4: Duurzaamheid & circulariteit in de bouw

De duurzame en circulaire innovaties die vandaag actueel zijn kennen we. Maar wat zijn de innovaties van morgen? En hoe zorg je dat je niet te laat aanhaakt? Wanneer past het om voorop te lopen? Een visie op lange termijn waardecreatie voor de eigen organisatie is daarbij cruciaal. Daarbij helpen de Sustainable Development Goals die een gemeenschappelijke opgave tot 2030 weergeven. Hoe kun je dat gebruiken bij je eigen strategie ontwikkeling?

André Nijhof, hoogleraar Duurzaam ondernemen en Stewardship

 

dinsdag 6 april 2021

15.00 - 18.00 uur

College 5: Bouwkwaliteit & veiligheid

Rob Nijsse licht aan de hand van sprekende cases toe waar, hoe en waarom het is misgegaan met bouwveiligheid. Wat kunnen we leren van fouten gemaakt in het verleden? Echte veiligheid begint met de wil om faalkansen te reduceren. Daarnaast moeten vreemde, dwingende ogen aanwezig zijn voor onafhankelijke toezicht. Dit toezicht bepaalt de kwaliteit van het geleverde en adviseert overheid en opdrachtgever. Hoe dit dient te gebeuren is geregeld in de Wet Kwaliteitsborging die momenteel in de steigers staat. Hiermee krijgt het toezicht tanden waarmee direct gebeten kan worden in geval van wanprestaties of omissies.

Rob Nijsse, hoogleraar Constructieleer

 

dinsdag 13 april 2021

15.00 - 18.00 uur

College 6: Wet- & regelgeving in de bouw

De bouwsector heeft te maken met veel wetten en regels, die ook nog eens regelmatig wijzigen. Gebouweigenaren en- gebruikers, maar ook bedrijven in de bouw en infra, moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan wettelijke verplichtingen rond het Besluit bouwwerken leefomgeving, de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging. Hajé van Egmond neemt je mee in deze nieuwe wetgeving en geeft een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, inclusief de nieuwe aansprakelijkheidsregels. 

Hajé van Egmond, Adviseur Omgevingsrecht Geregeld