Uitnodiging

Inspiratiebijeenkomst ‘Toekomstbestendig basisonderwijs in provincie Fryslân’
28 oktober 2020 in Molen De Eendragt, Leeuwarden (bij NHL Stenden Hogeschool)
Tijd: 14.30u-17.30u


Onderwerp

De effecten van de demografische veranderingen in Nederland zijn in het onderwijs al een poosje te merken. Op een aantal plaatsen wordt de vraag reëel: hoe houden we de school overeind nu we te maken hebben met krimp? Terwijl op andere plaatsen (soms onverwacht) demografische groei waarneembaar is. Naast demografische ontwikkelingen spelen meer elementen een grote rol bij het organiseren van toekomst bestendig onderwijs. De impact van het Covid visus zal nog lang waarneembaar zijn, het personeelstekort in onderwijs is al geruime tijd een bron van zorg. 
 

Maar er is ook een uitdagende nieuwe visie op onderwijs en opvang, die gedeeld wordt door overheid, onderwijs en ketenpartners. Juist deze tijd biedt kansen voor verschillende partijen om elkaar op te zoeken en samen na te denken over duurzame samenwerking. 

 

Bijeenkomst
Op 28 oktober organiseren wij in opdracht van provincie Fryslân een inspiratiebijeenkomst voor onderwijsbestuurders, directeuren primair onderwijs en andere belangstellenden over samenwerken en toekomstbestendig onderwijs. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van informeren, kennisdelen, netwerken en inspireren.


Vooronderzoek
Om het programma een juist afgestemde inhoud te geven, hebben we een (telefonisch) vooronderzoek bij scholen in de provincie uitgevoerd. Ruim 60 scholen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Dit levert inzicht op in regionale uitdagingen en kansen, maar het biedt ook openhartig inzicht in dillema’s en vragen waar scholen en besturen mee te maken hebben. Tijdens de bijeenkomst zullen de resultaten van dit onderzoek met jullie gedeeld worden.


Welkom!
Wij hopen u te ontmoeten op de inspiratiebijeenkomst ‘Toekomstbestendig basisonderwijs in provincie Fryslân’!

 

Namens de provincie Fryslân,

Sietsche Nieuwenhuis, Buro Noorderlingen

Luuk Nicolai, Adviesbureau L. T. Nicolai

Aafke Reinders, VONKT, voor zinvoller onderwijs

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren