Afstudeerstages Fiscaal Recht en Economie gezocht

 

In deze tijd van verscherpte Coronamaatregelen hebben, net als veel studenten, ook de huidige vierdejaars (fiscale) stagiairs van Finance Tax and Advice (voorheen Fiscaal Recht en Economie) te kampen met een beperkter aanbod van afstudeerplekken. Ondanks ons afstudeerevent van 29 oktober 2020 zijn er nog een aantal studenten opzoek naar een afstudeerstage. We vragen u dan ook om uw hulp hierbij!

Bent u op zoek naar een (nieuwe) fiscale afstudeerstagiair van de opleiding FTA (FRE)? Meld u dan aan via de button 'aanmelden' in het menu hierboven. In het vierde jaar van de opleiding gaat de student tijdens een 17 weken durende meewerkstage van 410 uur (ongeveer 3 dagen per week) aan competentieontwikkeling doen en daarnaast een praktijkgericht fiscaal-juridisch onderzoek verrichten (ongeveer 2 dagen per week) naar een actueel probleem/thema bij de betreffende stageplek. 
Tijdens de stage moet de student in staat worden gesteld om alle opleidingscompetenties op eindniveau te kunnen ontwikkelen waarvan voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • Aangiftewerkzaamheden (op het gebied van omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting)
  • Controlewerkzaamheden (werken met het jaarverslag)
  • (Eenvoudige) fiscale advisering (aanbiedingsbrieven opstellen, adviesbrieven naar cliënten, memo’s, bezwaarschriften)
  • Informeren op fiscaal terrein (vaktechnisch overleg of (informele) werkoverleggen)
  • Werkzaamheden ten behoeve van de opzet van een Tax Control Framework/convenant voor Horizontaal Toezicht. 

 
Start stage:  februari 2021
Einde stage: eind juni 2021
Werkdagen:  In overleg in te plannen: 3 dagen meewerken, 2 dagen scriptiewerkzaamheden 
      
We komen graag in contact met bedrijven die geïnteresseerd zijn in (een) stagiair(e)s. Indien nadere toelichting nodig is over de stage, dan geven we die graag.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen Leunissen, stage-coördinator (k.l.leunissen@hr.nl)


Met vriendelijk groet,
Karen Leunissen, stage-coördinator (k.l.leunissen@hr.nl)
Mohan Randhawa, afstudeercoördinator (06 40 88 43 42)