Week van de Globalisering

De wereld van handelsbeleid

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

DAY 1 - Monday, 25 January 2021

 

Caught in the middle? The Netherlands in a world of growing global protectionism

 

Protectionism is by no means a new phenomenon. From decades of moving towards more free trade and lower trade barriers, the pendulum has recently swung towards a trade war characterised by higher bilateral import tariffs. The costs of trading internationally have increased in the past few years, not only due to higher trade barriers but also due to increased uncertainty. 

 

Opening and welcome: Bert Kroese, Deputy Director General of Statistics Netherlands

Moderator: Marjolijn Jaarsma, senior researcher and spokesperson

___________________________________________________________________________________________

Loe Franssen, Projectleader en statistical researcher trade policy (CBS)

Trade wars; who bears the costs?

Who pays the price of a trade war? Import tariffs and other trade barriers affect the way countries can trade with each other. This presentation will share some recent findings from the most recent CBS Internationalisation Monitor, on the impact of import tariffs on Dutch importers and exporters. To what extent do trade barriers serve their purpose? 

 

Marion Jansen, Director - Trade and Agriculture Directorate (OECD)

Value chain resilience in a context of uncertainty

Recent shocks to the global trade system, whether caused by trade policy, financial crises or Covid-19, have illustrated the vulnerability of global value chains. In policy making circles, the most recent shock (Covid-19) has triggered a debate around the need to strengthen the resilience of value chains for essential goods, with “reshoring” being frequently raised as a possible policy option. This presentation will feature OECD findings on value chain resilience and share insights from ongoing international policy debates.

 

Ron Davies, Full professor of Economics (University College Dublin)

The hidden costs of protectionism

The costs of protectionism go beyond what firms need to pay in tariffs. It also hampers international investments and cooperation, limiting the scope for international innovation spillovers, an import engine for growth.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

DAG 2 - dinsdag 26 januari 2021

 

Brexit in perspectief

Op 23 juni 2016 stemde een meerderheid van het Britse volk vóór het verlaten van de Europese Unie. Nu, vier jaar later, is de Brexit een feit en wordt er - na een overgangsperiode waarin het VK nog in de Interne Markt zat - steeds meer duidelijk op welke voorwaarden er in de toekomst internationale handel kan worden gedreven. 

 

Opening en welkom: Sandra Wilms, Directeur Bedrijfsstatistieken Heerlen

Dagvoorzitter: Roger Voncken, Plaatsvervangend Hoofd team Informatieontwikkeling en Output

________________________________________________________________________________

Pascal Ramaekers, Projectleider en statistisch onderzoeker landbouwexport en Brexit (CBS)

Brexit: van sentiment tot realiteit

Deze bijdrage gaat met name in op de impact van Brexit op de Nederlandse goederenhandel met het Verenigd Koninkrijk. Daarbij gaat het zowel over ogenschijnlijke ‘pre-Brexit-effecten’ (van het Brexit-referendum van 2016 tot aan de effectieve Brexit) als ‘post-Brexit-effecten’ vanaf 2021 (verwachtingen over de impact van de nieuwe handelsrelatie tussen het EU en het VK).

 

Jochem Wiers, Hoofd Taskforce Verenigd Koninkrijk (MinBuZa) en bijzonder hoogleraar beleidsontwikkeling van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen (Rijksuniversiteit Groningen)

Gijs van Gent, Beleidsmedewerker Taskforce Verenigd Koninkrijk (MinBuZa)

Global Britain? 

In deze presentatie wordt ingegaan op de onderhandelingen en de voorbereidingen van Nederland op de nieuwe situatie. Hoe zijn de onderhandelingen verlopen en welke gevolgen zijn er voor het Nederlandse bedrijfsleven?

 

Bart Los, Hoogleraar economie (Rijksuniversiteit Groningen)

Brexit-risico's - Een mondiale waardeketens perspectief

In deze presentatie komt een empirische analyse van de rol van het VK in het netwerk van GVC's aan bod, met aandacht voor afhankelijkheid van EU. Er wordt een kwantificering gemaakt van regionale en nationale risico's (in VK en EU) van handelsbelemmeringen door Brexit. Daarnaast ook aandacht voor de sterke en minder sterke punten van de data en de rol die NSI's zoals het CBS daarin kunnen spelen. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

DAG 3 - donderdag 28 januari 2021

Hoe gaan bedrijven om met groeiend protectionisme?

Sinds de oprichting van de WTO zijn handelstarieven wereldwijd gedaald. Aan deze trend kwam een einde met de handelsoorlog tussen de VS en China, en meerdere rondes van hogere importtarieven tussen de VS en de EU. Daar staat tegenover dat de Europese Unie recentelijk een aantal bilaterale handelsakkoorden heeft afgesloten. Hoe gaan Nederlandse bedrijven om met deze ontwikkelingen op het mondiale speelveld? Zijn er verschillen tussen bedrijven in hoe zij de additionele kosten van importtarieven ervaren of juist gebruik maken van handelsverdragen?

 

Opening, welkom en dagvoorzitter: Rob Vluggen, Hoofd team Informatieontwikkeling en Output

_________________________________________________________________________________

Marcel van den Berg, Programmamanager Globalisering (CBS)

Internationaal ondernemen in tijden van protectionisme; lessen uit onderzoek

In deze presentatie wordt de praktijk van grensoverschrijdend handelen in een situatie van toenemend protectionisme samengebracht met inzichten uit onderzoek naar het gedrag van bedrijven uit de meest recente CBS Internationaliseringsmonitor. Zelfs binnen nauw afgebakende bedrijfstakken zijn er aanzienlijke verschillen tussen bedrijven in termen van bijvoorbeeld productiviteit en winstgevendheid. Zien we deze heterogeniteit ook voor wat betreft de manier waarop bedrijven in staat zijn om te gaan met handelspolitieke regelgeving zoals handelsverdragen, tarieven en NTM’s?

 

Bart Jan Koopman, Directeur (evofenedex) en Anne Griffioen, Senior beleidsadviseur Internationaal Ondernemen (evofenedex)

Internationale handel is soms net als roeien tegen de stroom in

Nederland heeft een open economie en daar vaart ons land wel bij. Internationale handel kent echter vele uitdagingen, denk aan wereldwijd talrijke tarifaire- en non-tarifaire maatregelen. Maar ook binnen de Europese Unie moeten we blijven werken toewerken naar een optimaal functionerende interne markt. In deze bijdrage gaan we in op welke uitdagingen bedrijven ervaren en hoe bedrijven deze uitdagingen aanvliegen.

 

Jos Bakker, Head of Corporate Trade Compliance (NXP Semiconductors )

Zaken doen in een snel veranderende wereld

Een duidelijke trend van de-globalisering lijkt te zijn ingezet. Geopolitieke spanningen groeien en export controle blijkt een instrument te zijn geworden om handelstwisten of posities in de wereld te beslechten. Wat kan de VS doen wat China niet kan of andersom. En hoe moet je daar als bedrijf op reageren en acteren.

________________________________________