Register

Geachte heer/mevrouw, Dear Sir/Madam,
 

Met onderstaand formulier kunt u een certificaat aanvragen.

With the form below, you can apply for a certificate.

 

Vereisten / Requirements:

- U heeft minimaal 4 van de 5 colleges deelgenomen, of;

  You attended at least 4 lectures in case of a 5 lecture series, or;

- U heeft minimaal 3 van de 4 colleges deelgenomen

  You attended at least 3 lectures in case of a 4 lecture series.

 

Groet, Best,

Studium Generale
sg-lectures@maastrichtuniversity.nl
043-3885307

Met het invullen van dit aanmeldingsformulier gaat u akkoord met onze disclaimer en het privacyreglement. Klik hier voor ons privacyreglement.

Tevens gaat u met het invullen van dit aanmeldingsformulier akkoord met het gebruik van uw gegevens om emails te sturen m.b.t. de Studium Generale activiteit(en) waar u zich voor aanmeldt.

By filling in this registration form you agree with our Disclaimer and Privacy Policy. Link to our Privacy Statement.

By filling in this registration form you also agree to the use of your data to send emails regarding the Studium Generale activity(s) for which you are registering.