Enterprise Governance for IT: Balance Value to Benefits, Risk and Resources

COBIT2019® is een raamwerk dat de Best Practices beschrijft in de Governance, Benefitsbeheersing, Risicobeheersing en Resoursebeheer van de informatietechnologie. In de praktijk wordt COBIT2019® internationaal erkend als een algemeen aanvaard raamwerk voor enterprise governance van IT.

Tijdens de interactieve tweedaagse training bespreken we de onderliggende principes van het COBIT2019® raamwerk en de daarop ontwikkelde specifieke aanbevelingen en adviezen, met onder meer COBIT2019® Governance System, RACI, management praktijken en metrieken), COBIT2019®  Core model met de processen, het Implementation Model, het Assessment Model, enz. Tevens wordt het verband gelegd met andere belangrijke concepten en modellen uit de literatuur (bv. balanced scorecard) en de toepassing van andere frameworks (zoals ITIL®, TOGAF®, Prince2®, Risk Management) binnen Governance.

De training heeft bijzondere aandacht voor de praktijktoepassing van het COBIT2019® raamwerk in verschillende gebieden:

  • Enterprise governance of IT: hoe kunnen de verschillende COBIT componenten ingezet worden om governance en management beter in te richten in de organisatie?
  • Enterprise IT assurance: hoe kunnen we COBIT2019® gebruiken om IT gerelateerde controls te gebruiken in een organisatie, vanuit het perspectief van de de onderneming.  En ook vanuit de Assessor (of auditor) bij een (self-)assessment.
  • Implementation en Assessment: hoe kunnen we Implementation Model en het Assessment Model gebruiken in de praktijk dat in COBIT2019© wordt voorgesteld.

Locatie en tijd

De COBIT2019® training omvat 2 opeenvolgende dagen: 9 en 10 februari 2021 beiden van 9:00 tot 17:00 uur.

In verband met Corona (COVID-19) zal de COBIT2019® training online plaatsvinden middels MS Teams.

CPE punten: 8 punten per deelgenomen trainingsdag, met na afronding een certificaat van deelname.

Trainer: Erik van Eeden

Kosten van de training

Kosten COBIT2019®-training - inclusief studiemateriaal en examen:

€ 1.495,- voor ISACA-leden
€ 1.695,- voor niet-leden (toeslag voor een gastlidmaatschap) 

De COBIT2019® trainingen zijn in het Nederlands, het studiemateriaal en het examen in het Engels. Een map met sheets en proefexamens is bij de prijs inbegrepen.

ISACA NL Chapter is CRKBO geregistreerd, de trainingen zijn vrijgesteld van BTW.

Studiemateriaal

Het studieboek kan door ISACA leden kosteloos worden gedownload via isaca.org.
 

Het examen gaat via ISACA global (isaca.org). De docent verleent een voucher (deze is in de prijs inbegrepen). 
Meer informatie over het examen

Heeft u reeds het COBIT5 Foundation examen behaald

De opleiding COBIT2019® leidt tevens op tot het Bridge Examen. Dit APMG-examen kunt u boeken via de docent die tevens ATO is.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren