Registratie OPeRA webinars

Digitaal webinar via Zoom* en/of YouTube
Deelname is gratis

Webinar op 8 december 15:15 - 16:45 uur.

Gastsprekers: Bas van Eerd, Hanneke Hengst en Folkert Kuiken
Thema: Aansluiting vo-ho taalvaardigheid