Overzicht workshops 2 februari

Ronde I: 10.15-11.00u

 

 Studio BRUIS: Bewoners 55+ wooncomplexen aan zet voor een vitale woongemeenschap

Met het vitaliseren van woongemeenschappen en het realiseren van thuisplusflats wil Rotterdam de komende jaren “de ziel terugbrengen in wooncomplexen voor ouderen waar zij prettig en langer zelfstandig kunnen wonen,” aldus wethouder Sven de Langen. Studio BRUIS – Samen buurten biedt hiervoor een effectieve aanpak. Deze wetenschappelijk erkende methode stelt bewoners van 55+ wooncomplexen in staat om van hun wooncomplex een bruisende woongemeenschap te maken. Met als resultaat minder gevoelens van anonimiteit en eenzaamheid en toenemende veerkracht, zowel voor de individuele bewoner als voor de sociale gemeenschap als geheel. Ga in gesprek met de ontwikkelaar Kees Penninx: hoe werkt het? Wat heb je nodig? Wat zijn de valkuilen? En hoe zorg je voor duurzaam resultaat?

Workshop verzorgd door: Kees Penninx, ontwikkelaar Studio Bruis

https://www.activage.nl/product/studio-bruis-samen-buurten/
 

 


Mantelfoon het eerste 24-uurs mantelzorgsteunpunt in Rotterdam voor alle mantelzorgvragen

 

Kom in deze interactieve sessie meer te weten over het nieuwe mantelzorgsteunpunt van Rotterdam: Mantelfoon. Sinds 1 mei kunnen Rotterdammers met een vraag over mantelzorg 24 uur per dag terecht bij Mantelfoon via het gratis telefoonnummer 0800 – 777 33 33 of per chat via www.mantelfoon.nl. Welke vragen worden er gesteld? En hoe worden vragen beantwoord? Je hoort wat er leeft onder Rotterdamse mantelzorgers. En ontdek wat Mantelfoon voor jóuw beroepspraktijk kan betekenen.

Workshop verzorgd door: Sandro Toma en Anniek Oomens van Mantelfoon, werkzaam bij wmo radar.

www.mantelfoon.nl


 

Aan de slag met Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM)
Valongevallen, ondervoeding en eenzaamheid bedreigen momenteel het langer thuis wonen, de zelfredzaamheid en de sociale inbedding van ouderen. Ook de bijkomende maatschappelijke kosten zijn fors. Met het programma Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) worden thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico ondersteund bij het verbeteren van de mobiliteit en voedingsstatus en het vergroten van het aantal sociale contacten om daarmee het aantal valongevallen te verlagen. In deze workshop vertellen we je alles over het programma, de uitdagingen tijdens COVID-19 en de uitrol in de stad Rotterdam. En gaan we op interactieve wijze met elkaar in gesprek.

 Workshop verzorgd door: Rozan van der Veen (VeiligheidNL) en Nicole van Winden (Gemeente Rotterdam)

Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) | Valpreventie | VeiligheidNL

VeiligheidNL introduceert nieuwe huisstijl | VeiligheidNL

 

Zin in bellen!

‘Zin in bellen!’ zijn gezellige en zinvolle telefonische groepsgesprekken met leeftijdsgenoten, waarin ouderen boven de 55 worden uitgenodigd om over bijzondere en gewone thema’s in gesprek te gaan. Inbellen kan met elke telefoon. Na aanmelding ontvangt de deelnemers een nummer, een code en na ## is er contact met de gespreksleider en de ander deelnemers. Gespreksleiders zijn getraind en leiden gesprekken met onderwerpen als: werkzaam leven, woonomgeving, troost, familie, herfst in je leven, enz.

Workshop verzorgd door: Tanja Demper en Remy Jacobs, Samen010

https://www.samen010.nl/projecten/alle-projecten/zin-in-het-leven/ 


 

MaasWonen
Woningcorporatie MaasWonen verwacht dat de inzet van methode Studio Bruis in combinatie met de kennis opgedaan van woonproject Samen & Anders het bestrijden van eenzaamheid effectiever kan maken, alsmede het meer duurzaam vitaliseren van de woongemeenschap in haar woongebouwen. 

MaasWonen start met de gecombineerde inzet “Samen en anders vitaal en bruisend verder” in een woongebouw en wil daar lerend het implementeren. 
In een ander woongebouw wordt gewerkt aan een vitale gemeenschap samen met de Stadstrainers. Een Thuisplusflat wordt in nog een ander gebouw ontwikkeld.

Ons doel is vermindering van sociale eenzaamheid onder ouderen met een lage sociale economische positie, vaak in combinatie met een migratie achtergrond. We zetten in op het tegengaan van sociaal isolement, opa over sociale netwerken, wederkerigheid en iets voor de ander kunnen betekenen

Workshop verzorgd door:  Bob Janse, projectleider sociale innovatie

www.maaswonen.nl 

Logo Maaswonen

 

Rotterdam Ouder, Wijzer & Kleurrijker
Tijdens deze interactieve workshop gaan we met u in gesprek hoe we meer en beter elkaars kennis en netwerken kunnen inzetten om de positie en participatie van migrantenouderen te verbeteren. Hoe kunnen we bestaande netwerken van/voor migrantenouderen versterken. Welke tips heeft u voor ons? Wat moeten we vooral niet doen? Met wie moeten we zeker gaan samenwerken? Doet u mee?

Trailers: Sociaal Vitaal in Kleur, Leidraad Cultuurspecifieke Zorg

Workshop verzorgd door: Saadia Daouairi, Lucía Lameiro García & Jeanny Vreeswijk-Manusiwa
 


 

Samenwerking tussen jong en oud 
..kan op diverse manieren voor jong en oud een mooie en waardevolle ervaring zijn. Wij (Stadstrainers) werken vanuit de gedachte dat iedereen in de vorm kennis of talent iets te bieden heeft voor een ander. In onze workshop willen we laten zien hoe intergenerationele activiteiten en programma’s bij kunnen dragen aan bijvoorbeeld het “ertoe doen” gevoel van ouderen en de ontwikkeling van jongere generaties? Ook willen we deelnemers laten ervaren hoe je met simpele kennismakingsvormen op zoek kunt gaan naar gemeenschappelijkheid, door generaties heen.

Workshop verzorgd door: Rik Moonen

www.generatieclubfeijenoord.nl  


 

Netwerk Digitale Inclusie 55+

In 2020 is door de Netwerk Digitale Inclusie 55+, die de Bibliotheek Rotterdam heeft geïnitieerd, een onderzoek gedaan naar het aanbod van digitale versterking van 55+’ers. Ook is onderzocht aan welke ondersteuning bij het verkrijgen van digitale vaardigheden behoefte is onder burgers en wat er nog ontbreekt. In deze interactieve sessie nemen we je mee in de resultaten van dit onderzoek en pilot projecten die zijn gestart om de oudere Rotterdammers digivaardiger te maken.

Workshop verzorgd door: Waldemar Hogerwaard, Bureau Zorginnovatie

https://www.bibliotheek.rotterdam.nl/netwerkdigitaleinclusie 

 

 

Ronde II: 11.15-12.00u

 

Ondervoeding bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie, hoe herken je het? 

In de workshop gaan we in op het voorkomen, herkennen en behandelen van ondervoeding in de thuissituatie. Ondervoeding is het gevolg van een onvolwaardige voeding door tal van oorzaken. Van een gebrek aan eetlust tot aan eenzaamheid; zeker in deze coronatijd. En de gezondheidsrisico’s van ondervoeding zijn groot. Met elkaar bespreken we hoe we optimale zorg kunnen bieden aan de kwetsbare thuiswonende ouderen met vooral ook praktische tools om (dreigende) ondervoeding te herkennen.

Workshop verzorgd door: Chantal van Heeswijk - Praktijk ChangeAnnemarie Leemans - Diëtistenpraktijk de Groene Appel en Nicole van Winden - Gemeente Rotterdam

http://dietistencoalitie010.nl/


 

Alzheimer Rotterdam

Deze workshop is bedoeld om alle deelnemende partijen te informeren over de overkoepelende inzet van Alzheimer Rotterdam e/o. U wordt interactief meegenomen en verkrijgt helderheid over de verschillende dementienetwerken, de Alzheimercafés, over projecten met betrekking tot de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten en over de Wet Zorg en Dwang. Ook wordt besproken hoe we een dementievriendelijke gemeente kunnen worden, waarbij in het oog wordt gehouden dat dementievriendelijk een beweging blijft die nooit klaar is.

Workshop verzorgd door: Paul den Daas - Voorzitter Bestuur Alzheimer Rotterdam, Liza van Sonsbeek, Liesbeth van de Krol, Dilia van der Heem, Odile Jaspar-Naber, Alissa Troost

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/rotterdam-en-omstreken

 

 

‘Structureel bewegen voor ouderen, waar kan dat? Hoe meld ik me aan of hoe kan ik anderen helpen om in beweging te komen?’

Structureel in beweging zijn is belangrijk, in deze tijd zijn we daar nog bewuster van geworden. Voor ouderen is dat niet altijd even makkelijk. Deze workshop is bedoeld voor zorgprofessionals die in verbinding staan met enigszins nog vitale, zelfstandige senioren die op zoek zijn naar meer beweging en/of sociale contacten in de buurt. Er wordt o.a. een digitale rondleiding gegeven door het platform Beweegcoach.nl om jou als professional te laten zien hoe je ouderen kunt helpen om een passende beweegactiviteit in de buurt te vinden. Samen met ons Servicepunt kunnen we gezamenlijk structureel bewegen in ene vaste groep te stimuleren en eenzaamheid helpen voorkomen. Er is zo veel moois voor senioren in de stad, we laten het je zien. Daarnaast willen we ook met je in gesprek gaan om te kijken waar de behoefte ligt voor deze doelgroep. Een interactieve sessie om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten.

Workshop verzorgd door: Shanna Levenswaard en Fieke de Goede, Rotterdam Sportsupport.

www.rotterdamsportsupport.nl


 

Typologie van interventieprofielen voor eenzame ouderen

Prof. Dr. Anja Machielse heeft een hulpmiddel ontwikkeld om geschikte interventies te vinden die passen bij de behoeften en de mogelijkheden van ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn: de typologieën met interventieprofielen. Tijdens deze workshop krijg je een korte uitleg over de typologieën en wordt het een en ander verteld over de training voor zorgprofessionals die over dit onderwerp is ontwikkeld.

Workshop verzorgd door: Kees Plug en Ellen van Leenen, Coalitie Erbij Rotterdam

www.coalitieerbijrotterdam.nl


 

‘Spin in ‘t web’-methode en het Goede Buren-netwerk

In Rotterdam-noord zijn bijna 150 organisaties actief, die over een enorme kennis en mankracht beschikken maar in de praktijk elkaar niet of nauwelijks kenden. Daarom nam de gemeente rotterdam in 2017 samen met Sol het initiatief tot het opzetten van de pilot ‘Spin in ‘t web’. De pilot voegt een nieuwe functie toe aan de zorgkaart van Rotterdam-noord, de zogenaamde ‘Spin in ’t web’. De spin fungeert als een verbinder in het uitgebreide en diverse netwerk, maar zorgt er vooral voor dat meer hulpvragen van bewoners worden opgelost. inmiddels zijn 145 vragen succesvol afgerond. Een ongekend hoog aantal. De sociale kaart ontwikkeld door Sol met daarop een overzicht van alle organisaties en contactpersonen zorgt ervoor dat er nu een dynamisch netwerkdocument is voor alle organisaties in Rotterdam-noord.

Sinds juni 2019 is het #Goedeburenbuurt project gestart. In het project #Goedeburenbuurt nodigen we buren uit om te kijken naar de ouderen in hun straat. Het is een enorm succes geworden, zo zijn er voor kerst door ongeveer 200 vrijwilligers op 2000 adressen kerstpakket verzorgd. Ook bij andere gelegenheden doen de vrijwilligers veel voor de ouderen in de buurt. Hoe zijn Anita en Femke op dit concept gekomen en hoe werkt het in de praktijk?

Workshop verzorgd door: Anita Kornman en Femke Harten, SOL

https://www.solnetwerk.nl/ 

 

 

Senioriteit in coronatijd

Het coronavirus raakt ons allemaal. In deze workshop hoort u over de ervaringen en adviezen van senioren in coronatijd. Ook nemen we u mee langs de belangrijkste lessen en inzichten die zijn opgedaan op basis van onderzoek naar het gedrag en welbevinden van senioren in de coronacrisis.

We gaan met elkaar in gesprek over de verhalen, adviezen, lessen en inzichten. Zo presenteren we de resultaten van de regionale coronamonitor over het gedrag en welzijn van senioren in de coronacrisis. Wat kunnen we hiervan meenemen naar (de praktijk van) morgen? En welke goede oplossingen heeft u al gevonden waardoor senioren van betekenis kunnen blijven? Met elkaar gaan we op zoek naar hoe het wel kan met en voor senioren in coronatijd.

Workshop verzorgd door: Mariëlle van Ooijen, Projectleider Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal


DemenTalent

Actieve inzet door mensen met (beginnende) dementie in Prins Alexander Rotterdam.

Workshop verzorgd door: Joanneke Engel, Buurtwerk en Irma Hartman, Aafje

http://www.dementalent.nl/locatie/rotterdam   

Locaties van Aafje

Beter thuis met dementie 

 

Om goed voor iemand met dementie te kunnen zorgen is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat bij deze zorg komt kijken. Daarom biedt Laurens mantelzorgcursussen aan zowel voor partners in de vorm van een cursusweek als in de vorm van een avondcursus voor kinderen van mensen met dementie. Deze laatste cursus wordt ook online gegeven. Uit onderzoek blijkt dat deze cursus effectief is, zowel wat betreft welbevinden als wat betreft de kosten.

Workshop verzorgd door: Betty Birkenhäger, Laurens

https://beterthuismetdementie.laurens.nl/

Ronde III: 12.45-13.30u

 

Stedelijke initiatieven naar aanleiding van corona

We kijken terug op een jaar waarin, vanwege de coronacrisis, de eenzaamheid onder ouderen toegenomen. Maar ook op een jaar waarin veel organisaties, vrijwilligers en buren zich inzetten voor ouderen in de stad. Een jaar vol prachtige initiatieven. Wat kunnen we van elkaar leren? Dragen deze initiatieven bij aan het tegengaan van eenzaamheid? Wat zijn werkzame elementen? Wat niet? Graag gaan wij, Anne-René van Wissen en Eke Gerritsma hierover met u in gesprek. 

Workshop verzorgd door: Anne-René van Wissen en Eke Gerritsma, Coalitie Erbij Rotterdam

www.coalitieerbijrotterdam.nl


 

Cursus Minder vallen door meer Bewegen

Ouderen hebben een verhoogd valrisico. Door corona bewegen ouderen minder dan normaal en is dit risico zelfs groter dan voorheen. Een ongelukkig val betekent verlies van levenskwaliteit door vermindering van mobiliteit en vergrote afhankelijkheid van anderen. Bovendien kost dit de samenleving per jaar 1090-miljoen euro. Wij bieden een kant-en-klaar valpreventie-pakket: 8 beweegfilmpjes en 8 voorlichtingsfilmpjes + handleiding. Werf ouderen en ga aan de slag. Nu digitaal of later in een gewone cursus.   

Workshop verzorgd door: Veronique Vaarten en Mieke Melis, wmo radar en Nicole van Winden, Gemeente Rotterdam

https://wmoradar.nl/wmo-wat-we-doen/valpreventie


DigiMaatje brengt de wereld bij ouderen thuis

Veel ouderen weten niet wat er allemaal mogelijk is op digitaal gebied. Daarom bieden onze vrijwilligers van DigiMaatje gratis digitale hulp aan huis. We helpen ouderen bij vragen over hun computer, laptop, tablet of smartphone, zoals beeldbellen, het downloaden van apps, foto’s sturen via WhatsApp of vragen over phishing mails. Wil je meer horen over DigiMaatje en weten hoe jij ouderen kunt aanmelden, dan ben je van harte welkom.

Workshop verzorgd door: Irene de Kruijf, UVV

www.uvvrotterdam.nl  


Het begint met signaleren om vervolgens een zorgmelding bij ons te attenderen – Advies en Meldpunt

Kom tijdens deze workshop meer te weten over het Advies en Meldpunt van Stedelijke Zorg Rotterdam. Wij vallen onder het team Bijzondere taken dat valt onder de Directie Publieke Gezondheid. Het Advies en Meldpunt is er voor niet acute signalen/meldingen. Samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, Veiligheidshuis, familieleden en verwanten werkt de gemeente Rotterdam aan het ondersteunen van mensen met verward gedrag, eenzaamheid, onverzekerden en verborgen vrouwen. Het meldpunt bestaat al sinds september 2016. Het is vooral bestemd voor burgers die hun zorg over een kwetsbare Rotterdammer kunnen neerleggen bij het advies en meldpunt. Wij luisteren, vragen door. Het zijn vaak zaken waar mensen echt mee zitten. Zorgmeldingen over diverse thema’s worden opgevolgd. Hoe hebben wij dat georganiseerd? En hoe wordt er omgegaan met zorgmeldingen over kwetsbare Rotterdammers? Kom ook daar achter! En ontdek wat het Advies en meldpunt voor de inwoners van Rotterdam en uw organisatie betekent en kan betekenen tijdens deze interactieve sessie!

Het advies- en meldpunt is 24/7 bereikbaar voor professionals en burgers op het nummer 010 267 07 00.

Workshop verzorgd door: Eva Jongbloed, Diny Koster en Riedewald Sumter, Meldpunt Bijzondere Taken | Personen met Verward Gedrag, Wvggz, Onverzekerden en Isolement

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/meldpunt-verwarde-personen/


Samen eten

Begin 2020 heeft Opzoomer Mee de pilot Samen eten uitgevoerd. In een viertal wooncomplexen in Hoogvliet en Prinsenland/Het Lage Land werd geprobeerd bewoners te enthousiasmeren om op eigen initiatief regelmatig een maaltijd met elkaar te nuttigen. De complexen waren lid van de Lief en Leedclub van Opzoomer Mee, beschikten over een gemeenschappelijke ruimte en kenden nog geen georganiseerde maaltijdvoorziening. In de workshop worden aanleiding, uitvoering en resultaten en van de pilot belicht en besproken.

Workshop verzorgd door: Ireen van der Lem, Opzoomer Mee

www.opzoomermee.nl


Digitaal aanbod

Informatie over het digitale aanbod van bibliotheek Rotterdam, zodat men weet waar men terecht kan als zij of iemand die zij kennen aan zijn digitale vaardigheden wil werken.

Workshop verzorgd door: Ellen van Schie

www.bibliotheek.rotterdam.nl

 


 

Communities versterken doen we samen

Het versterken van communities doen we samen. Het Ontwikkeling Community Model biedt meer inzichten wat de do’s and dont’s zijn omtrent communities voor senioren. Hoe we communities kunnen versterken wordt besproken. Daarnaast komen de mooiste resultaten voort uit krachten die gebundeld worden. Daarom wordt er tijdens deze interactieve workshop gebruikt gemaakt van eenieder zijn of haar kennis en ervaring om te zien waar communities nog meer versterkt kunnen worden. 

Workshop verzorgd door: Amy Swart

 

Ouderenhubs; aanpak om te komen tot seniorvriendelijke wijken

De gemeente ontwikkelt op 5 plekken in de stad een ouderenhub. Samen met partijen die actief zijn in de wijk/het gebied wordt gewerkt aan een samenhangende aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg. En worden nieuwe activiteiten, voorzieningen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkeld. Desiree van Dijk , één van de projectleiders ouderenhubs en Irene Wiezer, pijlercoördinator binnen het programma Rotterdam Ouder en Wijzer, nemen u mee in de achtergronden, de aanpak en de resultaten. 

Workshop verzorgd door: Irene Wiezer en Desirée van Dijk, Gemeente Rotterdam

Ronde IV: 13.45-14.30u

 

Signalenkaart als hulpmiddel voor het (vroeg)signaleren en ondersteunen bij vergeetachtigheid en dementie bij oudere migranten

In het project ‘Migrantenouderen met vergeetachtigheid en dementie en hun familie in Delfshaven en Feijenoord’ is een signalenkaart ontwikkeld. Er blijkt behoefte aan een duidelijk, eenvoudig hulpmiddel om 1) signalen van vergeetachtigheid en dementie beter te herkennen, 2) passende ondersteuning te vinden en 3) als hulpverlener en mantelzorger met elkaar in gesprek te gaan. Daarvoor is de signalenkaart bedoeld. In de workshop presenteren wij de signalenkaart en bespreken met de deelnemers hoe de signalenkaart kan bijdragen aan het (vroeg)signaleren.

Workshop verzorgd door: Marina Jonkers, onderzoeker-docent / projectleider, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam en Zeki Celikkaya, ouderen maatschappelijk werker Wijkteams Delfshaven Gemeente Rotterdam

www.hr.nl/projectmigrantenendementie


 

Aandacht voor zingeving

Waar beleef je plezier aan? Wat houd je overeind in het leven? Deze vragen staan centraal in de begeleiding bij (alledaagse) zingeving bij ouderen. In de workshop gaan wij op zoek naar onze eigen ervaringen rondom dit thema en vertalen deze naar de ouderen. Daarnaast krijgt u uitleg over het project  “betekenisvol leven in de buurt”. Laurens ondersteunt de thuiszorgmedewerkers in de begeleiding bij zingeving naar cliënten. 

Workshop verzorgd door: Hildegard Faber, Laurens

https://laurens.nl/thuiszorg


 

Financiering projecten ter bestrijding van eenzaamheid

Al bijna vier eeuwen ondersteunt Sint Laurensfonds projecten en maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen in Rotterdam en directe omgeving.
Een van onze speerpunten is het bestrijden van eenzaamheid onder (met name) thuiswonende ouderen. Wij steunen activiteiten die dit doen via zingeving, of die zich richten op migrantenouderen of ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Graag vertellen we meer over ons doel en de mogelijkheden van financiering.

Workshop verzorgd door: Saskia Evers en Madeleine van der Meer, Sint Laurens Fonds

https://www.sintlaurensfonds.nl/ 


 

Stichting Wilskracht Werkt

Wat maakt dat de medemens zich prettig voelt om zich in te zetten voor de ouderen ? 
Hoe maak je vrijwilligers betrokken en bevlogen voor jouw organisatie ?
Wat zorgt ervoor dat zij zich voor langere tijd in willen zetten ?
Wat is de win-win situatie voor ouderen, vrijwilliger en de betrokken organisaties?
Wat doet Stichting Wilskracht Werkt op dit gebied?
Wat kunt u bijdragen?

Workshop verzorgd door: Wil Roode

www.wilskrachtwerkt.nl


 

De Thuis+ flat 

Zorgdragen voor elkaar vraagt om een maatschappelijke disruptie. Maar organisaties die in dit post liberale tijdperk nog steeds van mening zijn dat marktdenken de oplossing is voor de grote vraagstukken, dan hebben zij het mis en creeren nog meer verwarring bij de bevolking die de verwachtingenlat al heel erg hoog heeft liggen. De Ouderenhubs en Thuis+ gedachte zijn DE stappen in de juiste richting en dienen met beide handen aangepakt te worden. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Workshop verzorgd door: Aad de Kool, Lelie Zorggroep en John Rijsdijk, Argos Zorggroep

Home - Argos Zorggroep

 

Seniorenmakelaar

In 2020 is er in Rotterdam gestart met een seniorenmakelaar. Het is een gezamenlijk project van de gemeente en de woningcorporaties. De seniorenmakelaar ondersteunt senioren in Rotterdam die in een te grote of ongeschikte woning wonen bij de zoektocht naar een passende woning. Seniorenmakelaar Sandra vertelt tijdens deze workshop over het project, haar werkzaamheden en de uitdagingen. 

Workshop verzorgd door: Sandra Muller (seniorenmakelaar), Nienke Miedema (beleidsmedewerker)


 

Stedelijke initiatieven naar aanleiding van corona

We kijken terug op een jaar waarin, vanwege de coronacrisis, de eenzaamheid onder ouderen toegenomen. Maar ook op een jaar waarin veel organisaties, vrijwilligers en buren zich inzetten voor ouderen in de stad. Een jaar vol prachtige initiatieven. Wat kunnen we van elkaar leren? Dragen deze initiatieven bij aan het tegengaan van eenzaamheid? Wat zijn werkzame elementen? Wat niet? Graag gaan wij, Anne-René van Wissen en Eke Gerritsma hierover met u in gesprek. 

Workshop verzorgd door: Anne-René van Wissen en Eke Gerritsma, Coalitie Erbij Rotterdam

www.coalitieerbijrotterdam.nl


 

Wat beweegt ouderen, waar liggen kansen en bedenk met ons een nieuw concept als de Senior Games!

Wij willen met jou samenwerkingen verkennen en nieuwe beweegactiviteiten opzetten! In een interactieve workshop duiken we in de motivaties en belemmeringen van ouderen, om vervolgens te kijken naar succesfactoren en kansen. Goed voorbeeld van zo’n samenwerking zijn de Senior Games van Dignus/Laurens. Deze workshop is voor professionals die kansen willen verkennen, belemmeringen willen wegnemen en gezamenlijk iets willen opzetten. Doe jij met ons mee, bedenk met ons samen een nieuw concept als de Senior Games!

Workshop verzorgd door: Eva de Koning (projectleider Senior Games) & Robert-Jan Tamis (Productspecialist Sportprogrammering), Sportbedrijf Rotterdam

www.sportbedrijfrotterdam.nl

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren