UnliMited Discussion Groups for UM Staff - Register

This round of discussion groups is targeted to UM staff with disabilities, such as, but not limited to: 

  • Chronic health conditions
  • Disability – visual impairment, hard of hearing and/or other physical impairment(s)
  • Neurodiversity - Dyslexia, AD(H)D, Autism
  • Psychosocial disability

Let us know your challenges and needs, your expectations of this new network, and join us in one of our discussion groups for UM staff.

 

Deze ronde is bedoeld voor UM medewerkers met een functiebeperking of chronische aandoening zoals hieronder, maar niet beperkt tot:

  • Chronische aandoeningen
  • Functiebeperkingen– zintuigelijk en/of lichamelijk
  • Dyslexia, AD(H)D, ASS
  • Psychische aandoeningen

Laat ons weten welke uitdagingen en behoeften je hebt en wat je verwacht van dit nieuwe netwerk door aan een van de discussiegroepen voor UM medewerkers deel te nemen.