De Filosofische Canon van de 20ste Eeuw.

Online collegereeks:
Maandagavonden van 19.30-21.30 uur
12 en 19 april & 3, 10, 17 mei 2021

 

Dr. Rene Gabriëls
Docent filosofie, UM

 

In de Griekse mythologie beroofde de koning van Chios de reus Orion van het gezichtsvermogen nadat deze zijn dochter Merope probeerde te verkrachten. Een orakelspreuk volgend begaf Orion zich naar het oosten waar de zonnegod Helios hem het zicht teruggaf. Bij deze reis fungeerde een op de schouders van de reus staande jongen als gids. Ovidius brengt dit beeld in verband met de filosoof Pythagoras: in de Metamorfosen laat hij hem zeggen dat hij staande op de sterke schouders van de reus Atlas neerkijkt op de dwalende en van kennis gespeende mens. Rond 1120 gebruik de middeleeuwse geleerde Bernard van Chartres de metafoor van de dwerg op de schouder van de reus om duidelijk te maken hoezeer hij zijn eigen vergezichten te danken had aan Plato en Aristoteles. In deze reeks wordt u niet op de schouders van deze klassieke filosofen gezet, maar op die van filosofen uit de 20e eeuw. Centraal staat daarbij niet hun leven, maar een boek dat inmiddels tot de canon van de filosofie behoort. Beschouw deze reeks als een ladder die u omvergooit als u erop bent geklommen. U kunt dan even genieten van mooie vergezichten. Wie weet wordt u zodoende zelf een reus.

 

De afzonderlijke colleges

  1. Martin Heidegger: Sein und Zeit – 1927 (12 apr)
  2. Theodor W. Adorno en Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung – 1947 (19 apr)
  3. Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen – 1953 (3 mei)
  4. Hannah Arendt: The Human Condition – 1958 (10 mei)
  5. Martha Nussbaum: The Fragility of Goodness – 1986 (17 mei)

 

12 april 2021

19:30 - 21:30

1.    Martin Heidegger: Sein und Zeit – 1927 

19 april 2021

19:30 - 21:30

2.    Theodor W. Adorno en Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung – 1947 

03 mei 2021

19:30 - 21:30

3.    Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen – 1953 

10 mei 2021

19:30 - 21:30

4.    Hannah Arendt: The Human Condition – 1958 

17 mei 2021

19:30 - 21:30

5.    Martha Nussbaum: The Fragility of Goodness – 1986