Praat mee!

Aanleiding
Er zijn vaak veel mooie plannen om kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw of meer biodivers boeren vorm te geven. Maar wetgeving werkt dit soort plannen en ideeën vaak tegen. Boeren en telers willen wel, maar kunnen of mogen het vaak niet uitvoeren, of worden gestraft. Voorbeelden zijn er te over. Als je meer bossages laat staan langs de akkers zul je jaarlijks bij RVO moeten controleren of er ergens niet opeens een stukje van jouw land is afgevallen. Of als je mee hebt gedaan met een subsidietraject om houtwallen te zetten, en de subsidie stopt, dan mag je opeens die houtwallen niet meer weghalen. Zo zijn er volop voorbeelden.

Werkgroep Coherente Wet- en Regelgeving

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel onderkent deze problematiek. Daarom is er een werkgroep ingesteld Coherente Wet- en Regelgeving. Deze werkgroep wil dit soort zaken op de agenda zetten van de politiek en het Ministerie. Ruud Tijssens en Roy Floot van Agrifirm hebben zitting in deze werkgroep. Uiteraard wordt er ook intensief samengewerkt met LTO, BO Akkerbouw, BoerenNatuur, en andere boerenorganisaties. Maar graag willen we de leden van Coöperatie Agrifirm de gelegenheid geven om actief mee te praten.

Wat houdt dit in?

Er zijn iedere drie maanden vergaderingen gepland en de gedachte is om geïnteresseerde leden mee te laten kijken met de inhoud van de vergaderingen, en van tevoren aanvullingen te leveren. Deze voorbereidende vergaderingen zullen 1,5 uur duren, en worden via Microsoft Teams gehouden (ook na de coronacrisis).

 

Deelname is exclusief voor leden van coöperatie Agrifirm

Heb je interesse om mee te praten, geef je dan nu vrijblijvend op. Je ontvangt dan binnenkort een uitnodiging voor de eerstvolgende vergadering

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren