14 april 2021

14:15 - 14:30
14:30 - 14:50

Plenair | Intro
Algemeen, tijdspad KCOS, veranderingen website.

14:50 - 15:10

Breakoutroom 1 (op inschrijving)

15:10 - 15:30

Plenair | Cultuureducatie met Kwaliteit
Extra subsidie mogelijk voor cultuur met CMK! 
Welke speerpunten zijn er 2021-2024, hoe kun je deelnemen en wat biedt het programma aan jouw school?

15:30 - 15:50

Breakoutroom 2 (op inschrijving)

15:50 - 16:10

Plenair | Presentatie Vakintegratie
Vakintegratie met cultuuronderwijs biedt kansen voor betekenisvol onderwijs, en geeft kunst en cultuur een duidelijke plek in de school. Deze korte presentatie gaat over wat vakintegratie is, hoe je daar als school mee aan de slag kunt gaan, én hoe je cultuuronderwijs kunt verbinden aan (thema’s uit) methodes als Blink, VierKeerWijzer en de Da Vinci Methode.

16:10 - 16:30

Breakoutroom 3 (op inschrijving)

16:30 - 16:35

Plenaire afsluiting | Evaluatie Poll

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren