An introduction to the positioning argumentation guide

See below for English

 

Nederland heeft alles in huis om het Europese ‘powerhouse’ op het gebied van Life Sciences & Health (LSH) te worden. Een duidelijke landelijke propositie is cruciaal om de Nederlandse LSH sector vooruit te helpen. We hebben een fantastische kans voor ons om de sector te laten groeien, synergiën te ontwikkelen en te profiteren van nieuwe perspectieven die ons LSH-ecosysteem versterken. Dit is van belang voor zowel patiënten als voor economische groei.

 

Acties en woorden

Het Nationale Actieprogramma ‘Nieuwe kansen voor Topsector LSH’ en de Life Sciences & Health positionering zijn tot stand gekomen met een brede stakeholderbetrokkenheid. Een belangrijk uitgangspunt voor het Actieprogramma was de samenwerking en synergie tussen de regionale LSH-clusters en het komen tot een beperkt aantal nationale sterktes als basis voor één Nederlandse propositie. Deze propositie is het internationale visitekaartje van de Nederlandse LSH-sector op basis waarvan bedrijven besluiten zich in Nederland te vestingen of Nederlandse bedrijven zich kunnen profileren in het buitenland.

In dit kader presenteren Health~Holland en Invest in Holland u hierbij graag de nationale positionering 'Europe’s connected Life Sciences & Health metropolis,' en de Positioning Argumentation Guide. Deze gids biedt u de basis voor het op een coherente en gecoördineerde manier communiceren over de Nederlandse LSH-sector. ‘The more connected we are – the more competitive we become!’.

 

EN:

The Netherlands has everything it takes to become the European ‘powerhouse’ in the field of Life Sciences & Health (LSH). A coherent and clear national proposition is a crucial element in advancing the Dutch LSH sector. We have a fantastic opportunity ahead of us to grow the sector, create synergies, and capitalize on new prospects that strengthen our LSH ecosystem, resulting in better outcomes for patients and economic growth.

 

Actions and words

Both the National Action Program ‘New Opportunities for Top Sector LSH’ and the global positioning for the LSH sector were developed with broad stakeholder involvement. An key departure point for the Action Program was the cooperation and synergy between the regional LSH clusters and identifying national strengths that form the basis for a unified Dutch proposition. This proposition is, in essence, the ‘business card’ of the Dutch LSH sector based on which international companies are encouraged to establish operations in the Netherlands and with which Dutch companies can profile themselves abroad.

Consequently, Health~Holland and Invest in Holland are proud to present to you the national positioning ‘Europe’s connected Life Sciences & Health metropolis,’ which is outlined in full in the Positioning Argumentation Guide. This booklet provides you with guidelines to align our communications around the Dutch LSH sector in a coherent and coordinated manner. ‘The more connected we are – the more competitive we become!’.

 

Powered by
event registration made easy
 event registration made easy