24 juni 2021

13:45 - 14:00

Inloop

14:00 - 14:05

Opening en introductie sprekers door Margreet Spijker

14:05 - 14:25

Matthieu Zuidema (Kadaster)

14:25 - 14:45

Peter Hein van Mulligen (CBS)

14:45 - 15:00

Frank Verwoerd (Colliers)

15:00 - 15:15

Vragen, samenvatting en afsluiting

17:00 - 18:00

Borrel