POM themabijeenkomst

Meerwaarde van Deep Democracy voor Omgevingsmanagement

24 juni 2021

15.00-17.00 uur

Webinar

 


Inhoud

Ieders mening telt, elk perspectief telt én iedereen doet mee. Dat zorgt er niet alleen voor dat een groep het best denkbare besluit neemt (voor dat moment, met deze groep, binnen de bestaande context), maar ook dat iedereen betrokken blijft omdat iedereen zich gehoord voelt.

Dat klinkt een omgevingsmanager als muziek in de oren!

De tekst geeft de kern van het Deep Democracy gedachtengoed weer. Deep Democracy is een instrument voor besluitvorming binnen groepen met uiteenlopende diversiteit. Met aandacht en waardering voor andere opvattingen. De kern zit in het onderzoeken van verschillende meningen en inzichten, met het doel die te gebruiken om tot goede en effectieve besluitvorming te komen.  

Een goede reden om eens te verkennen hoe we dit gedachtengoed kunnen gebruiken en kunnen toevoegen aan onze toolkit van methodes om met omgevingspartijen in gesprek te gaan.

Tijdens deze bijeenkomst laten we je kennismaken met het instrument Deep Democracy. Vervolgens verkennen we met elkaar welke waarde van het instrument en de wijze waarop we het gedachtengoed kunnen gebruiken voor onze eigen praktijk als adviseur of omgevingsmanager.

Dit doen we aan de hand van oefeningen die we verweven met korte presentaties over de theorie en interactieve onderdelen waarin we de verbinding leggen met praktijkvoorbeelden.  

Praktische informatie

De de link naar de online workshop wordt in week 25 naar je toegestuurd

Organisatie van de dag

Nienke Mulder, omgevingsmanager en trainer bij AT Osborne en Janine Buijs adviseur duurzame leefomgeving bij AT Osborne

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren