Informatie samenwerking minor Digital Economy

 

Beste relatie,

Als ondernemer bent u continue bezig met het signaleren van kansen en bedreigingen rond het bedrijf. Staat u wel eens stil bij uw kansen op het gebied van digitalisering? Heeft u een vraag op dit gebied die u graag wilt oppakken, maar waar u door tijdgebrek of andere redenen niet aan toe komt? Een team van studenten uit verschillende studierichtingen helpt u graag om dit te onderzoeken.


De studenten houden interviews, nemen scans af, doen literatuuronderzoek en voeren waar mogelijk een vergelijking uit met andere bedrijven. Op basis daarvan gaan zij op zoek naar digitale innovaties die positief bij kunnen dragen aan uw bedrijf en schrijven zij een aanbeveling. Tenslotte maken zij met uw instemming een start met de uitwerking van die aanbevelingen.

Looptijd opdracht
De studenten voeren de opdracht uit in een doorlooptijd van ongeveer 16 weken (september 2021 tot en met januari 2022). De studenten besteden ongeveer 2 dagen per week aan de opdracht, een groot deel van de werkzaamheden verrichten zij zelfstandig.


Welke vragen zijn geschikt?
Uw opdracht kan betrekking hebben op verschillende onderdelen van het bedrijf. Onderwerpen kunnen te vinden zijn binnen de productie, de logistieke bedrijfsvoering, de supply chain van uw bedrijf of binnen marketing & verkoop. Het is van belang dat het voor u een relevante onderzoeksvraag is. Een vraag waar u door tijdgebrek of andere redenen zelf niet aan toe komt

Wat verwachten we van u als opdrachtgever?
Van de opdrachtgever wordt verwacht dat er tijd wordt vrijgemaakt voor afspraken waar studenten vragen kunnen stellen over de opdracht. Ook worden er regelmatig momenten ingepland waarop de voortgang, de tussentijdse resultaten en uiteindelijk het eindresultaat met het bedrijf worden besproken.
Het heeft de voorkeur dat één persoon binnen het bedrijf de rol heeft van opdrachtgever en tevens de rol vervult van ambassadeur van de opdracht. Het zou het project ten goede komen als de studenten minimaal een dag per week op de locatie van uw bedrijf samen kunnen werken. In de huidige omstandigheden is dat niet altijd mogelijk. In overleg zoeken we daar praktische oplossingen voor.

Resultaten van eerdere opdrachten laten zien dat studenten in staat zijn met inspirerende en waardevolle ideeën te komen. Dat levert  een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw bedrijf. 
 
Denkt u aan een mogelijke opdracht, maar heeft u nog vragen of twijfels? Aarzel niet en neem bij voorkeur voor 1 juli contact op met wim.vandermik@hr.nl. Geen twijfels? Meld u dan voor 1 juli aan.

Met vriendelijke groet,
HRBS-Connect afdeling Externe Betrekkingen
E-mail: hrbs-connect@hr.nl
&
Wim van der Mik
Hogeschool Rotterdam
Kenniscentrum Business Innovation