Leertherapie: goed beginnen is het halve werk…

De training wordt weer op locatie gegeven. Nieuwe datum is:
vrijdag 15 oktober

 

Als u een aantal jaren psychotherapeut bent, kan het geven van leertherapie een mooie nieuwe stap zijn. U vindt het leuk om het ambacht over te dragen en het lijkt u boeiend om jonge professionals te ondersteunen om het vak zorgvuldig en met plezier uit te oefenen. Leertherapeut worden is ook een eervolle stap, maar wel een die bij de start misschien wat drempelvrees geeft. Noblesse oblige. 

Wat leert u?
In de training leert u meer over:

 • Leertherapie in het kader van een opleiding;
 • Regels en afspraken rond leertherapie (BIG-opleidingen, Specialistische
  Verenigingen, de diverse registers);
 • Wetenschappelijk onderzoek naar leertherapie en psychotherapie voor
  professionals;
 • Het verschil tussen leertherapie en een gewone psychotherapie;
 • De therapeutische relatie leertherapeut-leercliënt;
 • Voorbereiding op geven van leertherapie o.a. hoe zet ik me in de‘markt’;
 • Handvatten voor het opstarten van leertherapie;
 • De werkwijze en methode in leertherapie;
 • De evaluatie van de leertherapie;
 • Ethische dilemma’s en problemen in leertherapie;
 • Zicht op eigen kwaliteiten en valkuilen. 

Werkwijze
Korte inleidingen, demonstratie en rollenspel.
Vooraf worden de ervaringen, vragen en dilemma’s van de deelnemers met een vragenlijst geïnventariseerd. 

Doelgroep
De NVP organiseert deze training voor beginnende en aankomende leertherapeuten die handvatten willen krijgen om leertherapie op een goede en verantwoorde wijze aan te bieden en uit te voeren. U bent psychotherapeut, psychiater, klinisch psycholoog. En tenminste 5 jaar BIG-geregistreerd.

Studiebelasting
12 uur 

Wanneer
Eerstvolgende datum voor deze training is: vrijdag 15 oktober.  

Kosten (Inclusief literatuur en lunch)
NVP-leden:                         € 215,-  
Niet-leden:                         € 300,--  

Literatuur
Literatuur wordt door ons verstrekt.

Enkele hoofdstukken en artikelen uit:

 • Geller J.D., Norcross, J.C. en Orlinsky, D.E. The Psychotherapist’s own Psychotherapy. Patient and Clinician Perspectives. Oxford University Press, 2005.
 • Norcross, J.C. & Guy, G.D.  Leaving it at the office. A guide to psychotherapist self care.  The Guilford Press. New York, London, 2007.
 • Oprel, D. Over het verlangen naar een sigaret. Column over leertherapie. Tijdschrift Psychotherapie (2017) 43: 420–422
 • Reidbord, Steven. Therapy for therapists. Should therapistst have therapy themselves.  Psychology Today, 2011. 

Certificaat
U ontvangt een certificaat indien u voor minimaal 90% aanwezig bent geweest en de training met goed gevolg hebt afgerond.

Accreditatie
Voor deze training zijn 7 accreditatiepunten toegekend door de FGzPt (herregistratie Klinisch Psychologen) en 6 punten door de NVP ((her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie) en de NVRG.

Toetsing
De training wordt afgesloten met een evaluatie. 

Er is plaats voor maximaal 14 personen per dag dus wacht niet te lang en ga direct naar aanmelden

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren