Aanmelden

12 oktober
14:30 - 17:30
Thema: '
Passend onderwijs in het mbo – maatwerk voor elke student?'

Schrijf je eerst in voor ons alumninetwerk, inschrijven