Introductiebijeenkomst Studeren met een Functiebeperking
Paula van Galen
Nederland
06-21192706
powerplatform@hr.nl
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/ondersteuningsprogramma/studeren-met-een-beperking/

Het powerplatform is een netwerk dat is opgezet door en voor studenten die studeren met een functiebeperking. Wij zijn onderdeel van de afdeling Studentenwelzijn.