Gegevens voor ontvangen presentje: het boek 'Didactisch Coachen'