07 september 2021

14:30 - 15:00

Inloop & ontvangst

15:00 - 15:05

Welkom door Maxime Verhagen

15:05 - 15:20

Inleiding Nu Bouwen aan Morgen door Joep Rats en toelichting door sessievoorzitter Hanneke van Eijndhoven

15:20 - 15:50

Interactieve sessie thema 1: Ruimtelijk spreiding van functies

15:50 - 16:20

Interactieve sessie thema 2: Energietransitie -en infrastructuur 

16:20 - 16:30

Korte pauze

16:30 - 17:00

Interactieve sessie thema 3: Toekomst van Werk 

17:00 - 17:30

Interactieve sessie thema 4: Waarde van Bouwen 

17:30 - 17:45

Round up en afsluiting Maxime en Joep

17:45 - 18:00

Doorlopen meerjarenprogramma's

18:00 - 19:45

Diner