COLLEGEREEKS

Beelden van hoop en vrees
De moderne tijd en ontwikkelingen in de beeldende kunst

 

WO 8, 15, 22 EN 29 SEP – 19.30 TOT 21.30 UUR


Ko van Dun

Kunstdocent, Eindhoven

Dat het grote verhaal is weggevallen, wil niet zeggen dat we het zonder geschiedenis kunnen stellen. Integendeel, het houvast van de collectieve herinnering is misschien wel belangrijker dan ooit.

In deze reeks plaatst Ko van Dun actuele onderwerpen in het bredere licht van de tijd. De kunst dient daarbij als gids. 

 

De afzonderlijke colleges:


1. Beelden van hoop en vrees (8 sep)
Alle seinen staan op rood en de trein gaat alsmaar harder. Hebben we nog wel grip op ons bestaan? Losgeweekt uit een verbond van eeuwen, zijn we terechtgekomen in een wereld zonder betekenis of richting. De crisis van de moderne wereld is in de eerste plaats een morele crisis.


2. De crisis van de moderne wereld (15 sep)
Ging de komst van de moderne tijd al van meet af aan gepaard met een diep gevoel van onbehagen? Van de wereld van nu, naar Florence ten tijde van Leonardo, Amsterdam in de jaren van Spinoza, Parijs in het midden van de achttiende eeuw en New York in 1964.

 

3. Mooi? Mooi doet niet veel (22 sep)
Over schoonheid en zeggingskracht, de esthetica van het geweld en het opheffen van het eeuwenoude verbond van het goede, het schone en het ware. Hoe schoonheid werd ontmaskerd als een aan regels gebonden waardensysteem en hoe daarmee de grond voor een esthetisch oordeel wegviel.

 

4. Big Money, Big Art (29 sep)
De neergang van de publieke musea en de opkomst van particuliere podia als opmaat voor een presentatie over het verbond van kunst en geld. Over handel, macht en corruptie, maar ook over passie en toewijding. Met een uitgebreide verkenning van een aantal van de nieuwe fondations die recentelijk in Parijs zijn geopend.


Kosten hele reeks

UM-studenten gratis
UM-medewerkers en studenten andere instellingen €10
Overigen €20

Inschrijven voor online volgen reeks

www.maastrichtuniversity.nl/sg

 

08 september 2021

19:30 - 21:30

1. Beelden van hoop en vrees

15 september 2021

19:30 - 21:30

2. Crisis van de moderne wereld

22 september 2021

19:30 - 21:30

3. Mooi? Mooi doet niet veel

29 september 2021

19:30 - 21:30

4. Big Money, Big Art