03 oktober 2021

13:30 - 15:00

LEZING EN GESPREK

Eros en Thanatos.

Tijd en datum:
Zondag 26 september 2021
14:00-15:30 uur
Gratis toegang tot lezing en gesprek met een geldig entreebewijs voor het museum

Paul Verhaeghe en Berlinda de Bruykere

Eros en Thanatos, levens- en doodsdrift. Ze zijn aan elkaar tegengesteld, streven als krachten naar elkaars vernietiging, maar houden elkaar ook in stand op grond van een eindeloze afwisseling. Freud thematiseerde deze twee driften rondom de Eerste Wereldoorlog, waar het collectieve sterven hem aanzette tot het reflecteren op ons eigen onvermogen om ons sterven te denken. De bekende psychoanalyticus Paul Verhaeghe licht in zijn lezing de twee kernbegrippen toe en reflecteert op de huidige situatie, waarin we net als 100 jaar geleden geconfronteerd worden met onze eigen sterfelijkheid, maar ook met een grote levenslust en behoefte aan erotiek.

Eros en Thanathos spelen ook een grote rol in het werk van de Vlaamse beeldend kunstenaar Berlinde de Bruyckere. In het Bonnefanten is tot 3 oktober haar meest recente werk te zien in de tentoonstelling Engelenkeel. Na zijn lezing gaat Verhaeghe met de Bruyckere in gesprek over haar werk en de plaats die de angst voor de dood en de wil tot leven daarin innemen.

Georganiseerd in samenwerking met Bonnefanten.