Sprekers/actoren tijdens jaarconferentie:
 

Jet Bussemaker, voorzitter RVS

Jet Bussemaker is sinds 1 juni 2019 voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Haar doel met de Raad is om de samenhang tussen zorg en andere maatschappelijke thema’s te vergroten. Bussemaker reflecteert met de Raad graag over waarom het soms zo moeilijk is om tot verandering te komen. En hoe we onze zorg nu en in de toekomst moeten waarderen. Jet Bussemaker is tevens hoogleraar ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bij het Leids Universitair Medisch Centrum en de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit van Leiden.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                         

Caroline Baan, hoogleraar ‘Integrale Gezondheidszorg’ bij Tranzo, Tilburg University

Hier onderzoekt zij de transitie naar een meer duurzaam en op gezondheid (in de brede zin van het woord) gericht zorgsysteem. Sinds 1 september 2020 is Caroline ook Chief Science Officer bij het ministerie van VWS. Daar stimuleert en coördineert ze de strategische inzet van VWS op het gebied van kennisontwikkeling.  Caroline Baan werkt altijd op het snijvlak van wetenschap, beleid en de praktijk. Door deze werelden te verbinden en te integreren, draag ze bij aan een gezonde leefomgeving en gezondheid voor iedereen. Samenwerken is daarbij essentieel. 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren