OVER STICHTING COSIMO

Stichting Cosimo Nederland verbindt commerciële bedrijven en culturele ondernemers. Dit gebeurt door middel van donaties die zij verstrekt aan culturele projecten en dit gaat met name om muziek, dans, kleinkunst, evenementen en beeldende kunst. In de praktijk gebeurt dit door het herdistribueren van giften, donaties en schenkingen.

Hierbij ligt de focus specifiek op projecten die een hoge artistieke en maatschappelijke waarde bezitten. St. COSIMO heeft hierin een voorkeur voor projecten waarvan de makers de potentie bezitten om in de toekomst financieel onafhankelijk te worden door uitvoering van hun activiteiten en die tevens meer creatieve banen in de regio zouden kunnen genereren.

 

COSIMO MODEL

St. COSIMO linkt de financiële middelen van het bedrijfsleven met creatieve projecten. Dit realiseert St. COSIMO door gebruik van de Nederlandse ‘Geefwet*’. Zodoende is St. COSIMO de scout voor zowel de bedrijven als de projecten. Zij benadert beiden hierin actief en is verantwoordelijk voor een representatieve inhoudelijke verantwoording en publicitaire verspreiding na afloop van het project.

*De Geefwet geeft de mogelijkheid om de aftrek van giften aan culturele instellingen te verhogen met 50%. De verhoging van de aftrek zorgt dat een belastingplichtige een aftrek mag claimen van € 150,- indien hij een gift heeft gedaan van € 100. Deze extra aftrek is de zogenoemde ‘multiplier’.

 

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren