Opgave schoolbeheerder POVO OT

In de komende twee maanden zal de beheerdersrol voor gebruikers uit het po gewijzigd worden. Er komt een nieuwe schoolbeheerdersrol met als uiteindelijk doel het beheer van de contactpersonen en rollen van gebruikers voor alle applicaties van Onderwijs Transparant bij één persoon te beleggen. Deze nieuwe beheerdersrol heeft geen toegang meer tot de overige onderdelen van de POVO module (zoals het vullen van het OKR en dossiers, onderzoeken en aanmeldstatus). Alleen de gebruikers met een BAO- of BAO+-rol kunnen dan nog werken met het OKR, dossier etc.

Vul onderstaand de gegevens van schoolbeheerder 1 en schoolbeheerder 2 in.

E-mailadres en mobiel nummer zullen uitsluitend gebruikt worden om de uitnodiging voor het aanmaken van het account te versturen. Het e-mailadres mag afwijken van het geregistreerde e-mailadres in POVO OT. Het mobiele nummer zal niet in POVO OT vastgelegd worden.

Schoolbeheerder 1

Schoolbeheerder 2

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren