Beste collega,

Wat fijn dat je wilt deelnemen aan het congres en training “coachende vaardigheden in het loopbaangesprek” op 11 november 2021 en 27 januari 2022 . Het congres op 11 november start met Dr. Aletta Smits die ons zal meenemen in alle kronkels van het puberbrein en maken van keuzes. Hierna zal er een interactieve presentatie volgen van het Expertisepunt-LOB, waarbij deelnemers worden geïnformeerd over de loopbaancompetenties, de loopbaangerichte leeromgeving en coachende vaardigheden. Na de door ons verzorgde lunch gaan deelnemers uiteen naar de diverse workshops. Een overzicht van het programma en tijden vind je hier onder.

Inschrijving verloopt via deze link. Je meld je via deze knop dan ook gelijk aan voor de verdiepende workshop. Dus vergeet niet gelijk een keuze te maken voor één van de inspirerende workshops waar je kennis en handvatten kan ophalen, die je gelijk kan inzetten in je eigen onderwijspraktijk! Voor het congres op 11 november vragen wij een kleine vergoeding van 50 euro per deelnemer. 

Programma congres 11 november

9.00-9.30 uur         Ontvangst
9.30 uur                  Opening zaal
9.45 uur                  Plenaire opening
10.00-11.00  uur   Gastspreker; Alleta Smits
11.05-11.20  uur   Korte pauze
11.20-12.00  uur   Plenaire interactieve sessie over de 5 loopbaancompetenties,                                                                                 de loopbaangerichte leeromgeving en coachende vaardigheden                                    
12.00-13.00 uur   Lunch
13.00-15.00 uur   Workshops
15.10-15.30 uur    Plenaire afsluiting
15.30-17.00 uur    Borrel

Gastspreker

Dr. Aletta Smits geeft sinds 2009 presentaties in het land. Ze wilde eigenlijk cabaratier worden, maar ze kan niet zingen. Dat is maar goed ook, want presentaties geven is mooi werk en ze prijst zich gelukkig elke keer als ze voor een zaal mag staan om over dat wonderlijke puberras te vertellen.

Aletta studeerde Engels, en heeft lang lesgegeven op diverse middelbare scholen en op de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden. Voor het schrijven van haar proefschrift bleek het nodig over psychologie en ict te leren, en dat, samen met haar leservaring, zette haar op het spoor van de pubers.

Naast haar lezingen, werkt ze als onderzoeker en docent bij Hogeschool Utrecht.

Tijdens het congres “coachende vaardigheden in het loopbaanesprek” zal ze vertellen over hoe het puberbrein werkt en daarbij toelichten hoe keuzes worden gemaakt door jongeren.

 
Keuzeworkshop Beschrijving

A: In gesprek met de leerling /student over loopbaankeuzes.

Op veel scholen is de begeleiding van LOB steeds meer bij de mentor/coach komen te liggen. Mentoren/coaches doen LOB opdrachten met de leerling en moeten loopbaangesprekken voeren. Als mentor krijg je deze LOB taak er zomaar bij, en je moet al zoveel. In deze workshop staan we stil bij hoe je op een eenvoudige wijze LOB kunt integreren in je mentorbegeleiding van de leerling/student. We oefenen met de basisvaardigheden die je in kunt zetten, zodat je echt met de leerling/student praat en niet tegen de leerling/student. We onderzoeken hoe je het begeleidingsgesprek dat je toch al voert ook kunt benutten voor LOB. En hoe je de LOB opdrachten die leerlingen/studenten maken zo kunt gebruiken dat je leerlingen/studenten coacht bij hun loopbaanontwikkeling.

B: Voeren van loopbaanreflectiegesprekken

Om zich te oriënteren op vervolgopleiding en beroep doen leerlingen/studenten vaak activiteiten zoals informatie opzoeken, het bezoeken van bedrijven, gesprekken met ouders, stage, enz. Maar voor veel leerlingen/studenten zijn dit leuke activiteiten of verplichte opdrachten en leggen zij niet direct een verband met hun eigen toekomst. In deze workshop leer je hoe je een leerling/student kunt helpen deze ervaring te benutten voor hun loopbaanontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekken zijn hier een middel voor. Via een zogenaamd klein en groot verhaal kun je de leerling helpen hun kwaliteiten en motieven omhoog te halen en dit te verbinden met de andere loopbaancompetenties. 

C: De  vijfloopbaancompetenties nader uitgewerkt

De leerling/student werkt aan de vijf loopbaancompetenties om inzicht te krijgen in zijn eigen keuzeproces. De mentor/coach begeleidt hem daarbij. Hoe laat je de vijf loopbaancompetenties terug komen in deze begeleiding? Wat doe je in de les? Veel scholen werken met een LOB methodiek waarin de 5 loopbaancompetenties aan de orde komen, is het voldoende dat leerlingen/studenten de oefeningen uit deze methode maken? Moeten alle leerlingen/studenten alle oefeningen maken? Hoe voorkom je dat het voor hen een invuloefening is? En zorg je ervoor dat ze een relatie leggen met hun eigen toekomst? Wat als je geen methode hebt?

D: Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een belangrijke rol bij het keuzeproces van de leerlingen/studenten. Het is daarom ook belangrijk hen goed te betrekken bij dit proces, niet alleen via ouderavonden maar ook via MOL gesprekken (mentor, ouder, leerling) of opdrachten die de leerlingen/studenten thuis met hun ouders maken of bespreken. In deze workshop wisselen we ervaringen uit over het betrekken van ouders en krijg je tips hoe je dit kunt doen.

E: De loopbaangerichte leeromgeving

In een loopbaangerichte leeromgeving staat de loopbaan van de leerling/student centraal. Het hele onderwijs is opgebouwd rondom de loopbaan van de leerling/student. Leerlingen/studenten doen ervaring op doormiddel van stage, bijbaantjes, meelopen, bedrijvenbezoeken, informatie zoeken enz. Reflecteren met behulp van hun mentor/coach op deze ervaring, zetten weer een vervolgstap. Zo geven zij zelf sturing aan hun keuze en loopbaanproces. Voor iedere leerling/student zal die vervolgstap anders zijn omdat iedere leerling/student in een andere fase van zijn keuze proces zit.

Dit vraagt veel van de organisatie in de school/opleiding en van de mentor/coach. In deze workshop delen we ervaringen met het vormgeven van de loopbaangerichte leeromgeving en staan we stil bij de rol van de mentor/coach in dit hele proces.

F: Omgaan met twijfel, demotivatie en weerstand bij loopbaankeuzes.

Voor sommige leerlingen/studenten is het erg moeilijk een keuze te maken, zij blijven twijfelen. Sommige studenten hebben een keuze gemaakt die toch erg tegenvalt en kunnen geen motivatie meer opbrengen voor hun studie. Niet iedere leerling wil nadenken over zijn toekomst en zit te wachten op een loopbaangesprek. Hoe ga je hier mee om?  In deze workshop staan we stil bij hoe we ook deze leerlingen en studenten toch een stapje verder kunnen helpen.

G: Werken met professionele identiteit op het HBO. 

De student zit net vers in het eerste studiejaar en er staat een studieloopbaangesprek gepland. Daar zitten jullie dan en aan jou de schone taak om vaak in beperkte tijd deze student te ondersteunen in het ontdekken van zijn Professionele Identiteit. Wat verstaat het hbo onder Professionele Identiteit en welke coachende vaardigheden zijn met name dit eerste jaar belangrijk tijdens je gesprek met de student.  In deze workshop staan we stil bij de ontmoeting tussen jou en de student en hoe je de student kunt laten bewegen om een start te maken met het vinden van zijn of haar Professionele Identiteit.

Op 27 januari volgt er een vervolgsessie waar je je ervaringen kan delen met de andere deelnemers en zo steeds meer groeit in je coachende vaardigheden! En je gaat met je collega’s kijken hoe jij de opgedane kennis een mooie plek kan geven binnen jouw school.

Programma 27 januari 2022

13.30-14.00 uur               Ontvangst                                                                                                                    14.00-16.00 uur               Workshop ‘coachende vaardigheden in het loopbaangesprek’                                 16.00-17.00 uur               Borrel

Aanmelden

Het belooft een mooie, inspirerende én leerzame tweedaagse te worden!

Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in en hopen je op 11 november en 27 januari te mogen ontvangen.