Uitnodiging voor bouwers die actief zijn op de Waddeneilanden

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt op 1 juli 2022 in werking. De Wet heeft tot doel om het bouwtechnische deel van de bouw vrijwel volledig te privatiseren. In verschillende delen van het land wordt er al volop geoefend met deze Wet door zogenaamde proefprojecten te draaien.

Door te oefenen met proefprojecten kan ervaring worden opgedaan met de WKB en inzicht worden verkregen wat dit betekent voor de bedrijfsvoering van aannemers, bouwbedrijven en aanverwante bedrijvigheid, gemeenten en initiatiefnemers. Op de Waddeneilanden zal dit wellicht extra uitdagingen met zich meebrengen. Zo is er momenteel niet op elk eiland een borger gevestigd en kan de bereikbaarheid een uitdaging zijn.

Daarom nodigen we je op 24 november 2021 uit voor een bijeenkomst over de WKB. Tijdens de bijeenkomst wordt uitleg gegeven over de Wet, wordt ingegaan op de rol van de borger, worden voorbeelden elders uit het land aangehaald en wordt tot slot de situatie op de eilanden aan de orde gesteld. Over die situatie willen we met inbreng van alle aanwezigen kijken welke oplossingen de Wet mogelijk maakt en welk maatwerk er voor de eilanden geleverd kan worden, maar ook wat de Wkb voor de bedrijfsvoering op de eilanden betekent. Mogelijk kan gezamenlijk de conclusie worden getrokken dat het voor de eilanden ook wenselijk is om aan de slag te gaan met proefprojecten. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het WTC Expo te Leeuwarden.

Het programma ziet er als volgt uit:

13:00 – 13:15 uur Inloop met koffie en thee
13:15 – 13:45 uur Koninklijke Bouwend Nederland: inhoud Wkb door
                            Ruben Heezen
13:45 – 14:15 uur Kwaliteitsborger aan het woord: Keimpe Stroop, Gbou
14:15 – 14:45 uur pauze met netwerkmoment
14:45 – 16:00 uur Bouwer aan het woord: ga in gesprek met o.a. Ate
                            Dijkstra over mogelijkheden en oplossingen voor
                            implementatie van de Wkb op de Waddeneilanden
16:00 uur              Einde met afsluitend gelegenheid om te netwerken
                            onder het genot van een hapje en een drankje.

Meld je aan!
Meld je aan voor 22 november en ga met ons in gesprek. Heb je vragen, neem dan gerust contact op met Goitzen Veenstra (Markt en Overheidsadviseur, Koninklijke Bouwend Nederland) of Jan Kleefstra van de gemeente Vlieland en Terschelling, j.kleefstra@vlieland.nl