Catharina Pijls Lezing 2021:
Andere kost - een pleidooi voor een gezonder en duurzamer voedselsysteem


Donderdag 18 november, 20.00 UUR
Aula, Minderbroedersberg 4-6

Prof. dr. Jaap Seidell

hoogleraar voeding en gezondheid, VU Amsterdam

Voorafgaand aan de lezing is er een korte prijsuitreiking.

Jaap Seidell onderzoekt de impact van (on)gezond voedsel op de volksgezondheid en kijkt hoe preventie van welvaartsziektes kan bijdragen aan een gezondere en duurzamere samenleving. Hij maakt in zijn lezing inzichtelijk hoe de grote problemen zich verhouden tot wat er op ons bord ligt. Ons voedselsysteem kraakt in zijn voegen. Wij worden ziek, de planeet wordt ziek: verandering is bittere noodzaak. Maar veel van de problemen waarvoor we ons gesteld zien zijn van een ontmoedigende schaal. Wie heeft de macht en verantwoordelijkheid om een ommekeer tot stand te brengen? Wat kun je zelf doen, en wat moeten we samen aanpakken? Wij, individuen en consumenten, kunnen betere en bewustere keuzes maken, maar dat moet hand in hand gaan met een krachtig en samenhangend overheidsbeleid. Seidell houdt een prikkelend en informatief pleidooi dat niet alleen moet leiden tot een vruchtbaarder debat, maar nu ook écht tot verandering.

Catharina Pijls Lezing
Deze lezing wordt gehouden ter nagedachtenis aan- en ter ere van- de Geleense apotheker Catharina Pijls (1909-1993). Zij was maatschappelijk zeer betrokken en ervan overtuigd dat er voor het bevorderen van de publieke gezondheid meer nodig is dan goed geschoolde dokteren en de beschikbaarheid van medicijnen. De lezing wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Catharina Pijls die in het leven is geroepen om meer aandacht te vragen voor onderwijs en onderzoek binnen de gezondheidswetenschappen.

Catharina Pijls prijzen
Voorafgaand aan de lezing reikt de Stichting haar tweejaarlijkse landelijke Proefschriftprijs uit. Met deze prijs wordt uitzonderlijk werk door wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van de gezondheidswetenschappen bekroond en verder gestimuleerd. Daarnaast is er een Aanmoedigingsprijs voor een excellente afstudeerscriptie door een recent afgestudeerde student in het domein gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht.

 

 

18 november 2021

20:00 - 21:30