09 november 2021

15:30 - 16:00

Ontvangst en inloop

16:00 - 16:30

Plenair gedeelte waarin Bert Zuidema van lidbedrijf Zuidema Groep ons informeert over Paviljoen Nijstad, 'Van zandwinning tot recreatieve hotspot'.

16:30 - 18:00

We splitsen ons op in twee groepen voor twee sessies

18:00 - 20:00

Informeel een 6-gangen ‘Walking Diner’ met volop mogelijkheid om te netwerken