Kerstkaart beeld indienen

Leuk dat jullie (weer) mee willen doen aan de SKG kerstkaartencompetitie 2021! Om het proces helder, leuk en eerlijk te houden stellen we enkele voorwaarden. Daarnaast helpt dit ons om de betreffende gebiedsontwikkeling(en) mogelijk extra aandacht te geven op gebiedsontwikkeling.nu. Het indienen van een beeld is mogelijk tot en met 26 november. 

 

Voorwaarden SKG gebiedsontwikkeling kerstkaarten competitie

  • Het beeld is een foto van een lopende/opgeleverde gebiedsontwikkeling* of een (gerenderde) impressie van een lopende gebiedsontwikkeling*
  • Alleen partners van SKG mogen een beeld van een gebiedsontwikkeling indienen
  • Het gebiedsontwikkelingzbeeld mag niet dezelfde zijn als vorig jaar
  • Indieners gaan akkoord met het (her)plaatsen van het (originele) beeld van de gebiedsontwikkeling op de website van GO.nu en in publicaties van SKG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (met bronvermelding)
  • Indieners gaan akkoord met plaatsing van het (tot kerstversie) bewerkte beeld op GO.nu voor de stemming.
  • De winnaar gaat akkoord met het plaatsen en versturen van het (tot kerstversie bewerkte) beeld op een kaart.

*Er is voor ons sprake van een gebiedsontwikkeling als er i) een zekere samenwerking is tussen meerdere partijen, ii) in een ruimtelijk samenhangend gebied, met iii) verschillende publieke, private en/of maatschappelijke functies. Kavelontwikkeling of monofunctionele vastgoed(her)ontwikkeling is dus geen gebiedsontwikkeling; het gaat om een combinatie van vastgoed met openbare ruimte, infrastructuur, water, groen en/of (sociale) voorzieningen.

 

Vul hieronder aub de brongegevens van het geüploade beeld in. Let op: er moet toestemming voor gebruik verleend zijn door de maker van het beeld.