Nature Smart Cities Kennissessies

Workshops die u helpen bij het maken van een overtuigende business case voor openbaar groen

Meer dan ooit kunnen gemeenten via de openbare ruimte een positieve bijdrage leveren aan de leefkwaliteit van hun inwoners. Het gebruik van meer groen in de buitenruimte kan een schat aan voordelen opleveren. Deze voordelen, die ten tijde van de huidige coronacrisis extra zwaar wegen omdat ze ook de gezondheid en het welzijn bevorderen, variëren van een aantrekkelijkere leefomgeving en betere toegang tot groenvoorzieningen, tot het vergroten van de klimaatbestendigheid.

Gemeenten hebben soms moeite met het opstellen van een business case voor klimaatadaptatie waardoor vergroeningsprojecten vaak ten onrechte als minder voordelig en duurder worden beschouwd. Dit gratis programma, aangeboden door het Europese project Nature Smart Cities (NSCiti2S), helpt gemeenteambtenaren in slechts twee workshops om uitdagingen, zoals adequate financiering, het hoofd te bieden.

Deelnemers krijgen de kans om te werken met een innovatief rekenmodel, het Business Model, dat de toegevoegde waarde van een vergroeningsproject nauwkeurig in kaart brengt voor een breed scala aan ecosysteemdiensten – waaronder recreatie, biodiversiteit, waterberging, overstromingsbeheer, luchtkwaliteit, etc. De uitkomsten presenteert het model overzichtelijk in een kant-en-klaar factsheet. Het resultaat is een business case die de kosten, baten en waarde van de groene en/of blauwe (her)inrichting inzichtelijk maakt voor bestuurders alsook voor ontwerpers en beleidsmakers zelf.

 

De workshops

In 2022 organiseren de gemeenten Kapelle en Den Haag als Nature Smart Cities partners twee complementaire workshops. U gaat niet alleen zelf aan de slag met het Business Model, de workshops zullen u ook helpen bij het identificeren van kansen voor vergroening en bij het onderbouwen van ruimtelijke keuzes. Daarnaast bieden de workshops u de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met ontwerpers en beleidsmakers werkzaam voor gemeenten in Nederland.

De twee workshops richten zich op ambtenaren werkzaam op het gebied van stedelijke ontwikkeling, planologie, klimaatadaptatie, en duurzaamheid. Ook kunnen de workshops van waarde zijn voor diegenen die vergroening momenteel in hun werk integreren of van plan zijn dit in de toekomst te doen (ambtenaren werkzaam op het gebied van huisvesting, verkeer en vervoer, en energietransitie).

Ook andere geïnteresseerden waaronder raadsleden, actieve burgers en belangenvertegenwoordigers zijn van harte uitgenodigd deel te nemen.

Om u aan te melden voor de twee workshops, klik hier >>

Let op: Het programma is gericht op deelname aan beide workshops. Het is daarom wenselijk dat u aan beide workshops deelneemt.

 

Het Capacity Building Programma

Het Capacity Building Programma heeft als doel de deskundigheid omtrent klimaatadaptatieve maatregelen in het publieke domein te bevorderen.

Dit programma wordt georganiseerd in elk van de landen die zijn aangesloten bij het Europese NSCiti2S project – België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het programma bestaat uit twee workshops met o.a. interactieve sessies, inspirerende verhalen, en best practices uit de verschillende pilot projecten.

In Nederland zal de eerste workshop van een halve dag online plaatsvinden op donderdag 24 maart 2022. De tweede workshop van een dagdeel vindt op woensdag 22 juni 2022 in Den Haag plaats.

Het programma van de workshops in Nederland kunt u vinden door op ‘Programma’ te klikken in het keuzemenu links bovenaan deze pagina.

U kunt kosteloos aan de workshops deelnemen.

 

Nature Smart Cities

www.naturesmartcities.eu

In Nederland implementeren de gemeente Kapelle en de gemeente Den Haag als partners binnen het Nature Smart Cities consortium verschillende pilotprojecten, waaronder de aanleg van groene waterdoorlatende bestrating en een Urban Waterbuffer.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren