07 april 2022

09:00 - 10:00
Check-in
10:15 - 10:30
Kick-off
10:45 - 12:00
Start Strategische personeelplanning voor de OR 2022