Aanmelden

Meld je aan voor de online sessie 'Innovatienetwerk Verduurzaming & Circulaire Renovatie - BouwAcademie Amsterdam' op 12 of 14 december 2021. Er kunnen maximaal 4 deelnemers per sessie meedoen.