Aanmelden bijeenkomst werkplekbegeleiders PDG

Wanneer?
Online bijeenkomst op donderdag 2 december van 15.00 uur tot 16.15 uur

Teams link: zie uitnodiging