Week van de Globalisering

Globalisation: have we entered a new era?

 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

DAY 1 - Monday, 21 March 2022

 

Globalisation facing exogenous shocks: what can we learn?

Opening and welcome: Marleen Verbruggen, Director Economic and business statistics and National accounts (Statistics Netherlands)

Moderator: Loe Franssen, Projectleader and statistical researcher trade policy (Statistics Netherlands)

___________________________________________________________________________________________

Debora Revoltella (Chief Economist of Economics Department at the European Investment Bank)

Firms' investment in times of repeated shocks: a Dutch perspective

This presentation sheds light on the state of EU business investment from the latest EIB survey and outlines the key challenges and policy actions addressed in the EIB’s 2021-2022 Investment Report.

 

Thomas van Gemert (Statistical researcher, Statistics Netherlands)

The impact of Brexit on trade with the Netherlands

From January 2021 onwards, trade between the Netherlands and the UK takes place under customs supervision, which creates many obstacles to the trade in goods. What would trade between the Netherlands and the UK have looked like if no Brexit had taken place? This presentation summarises the economic effect of Brexit on the Dutch trade in goods.

 

Matthias Meier (Assistant Professor of Economics at the University of Mannheim)

COVID-19 Supply Chain Disruptions

Widespread lockdowns in China during the early phase of the COVID-19 crisis led to international supply chain disruptions. How did this affect the US economy? More exposed sectors suffered larger declines in production, employment, imports, and exports than other sectors, while prices increased relatively more. The estimated effects on output, input, and prices are short-lived. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

DAG 2 - dinsdag 22 maart 2022

 

Koploper in handel én duurzaamheid: kan dat?

Moderator: Daniël Herbers, accountmanager en statistisch onderzoeker (CBS)

___________________________________________________________________________________________

Cor Pierik (Expert en woordvoerder Landbouw, CBS)

Boeren in een veranderend klimaat

De transitie landbouw is in volle gang. Naast het verduurzamingsdossier zijn ook vraagstukken zoals stikstof, klimaat, bodemdaling en woningbouw op het bord van de landbouw terechtgekomen. In de presentatie gaat Cor Pierik in op de gevolgen hiervan voor boer, landbouwproductie en de internationale handel van het Nederlandse agrocomplex. 

 

Harry Wilting (Planbureau voor de leefomgeving)

Het effect van handel op landgebruik en biodiversiteit

Voor consumptie in Nederland is landbouw- en bosbouwareaal nodig in het buitenland. In Nederland zelf is het land- en bosbouwareaal niet alleen bestemd voor eigen gebruik, maar ook voor de export. In deze presentatie wordt getoond hoe de arealen voor import en export zich tot elkaar verhouden en welke landen en producten vooral bijdragen aan de Nederlandse landvoetafdruk. Daarnaast wordt besproken dat vanuit een duurzaamheidsperspectief niet alleen de omvang van de arealen relevant is, maar ook de impact van het landgebruik op biodiversiteit.

 

Leon Jacobs (Director sustainability Europe, SABIC)

Klimaattransitie in de Chemische Industrie, een perspectief van SABIC voor haar activiteiten op de Chemelot site onder het motto ‘tegelijkertijd transformeren en innoveren’

Meer en meer bedrijven raken van de noodzaak om klimaatopwarming tegen te gaan en ook SABIC heeft publiekelijk de belofte uitgesproken om klimaatneutraal te zijn in 2050.

Actief in de zogenaamde ‘hard-to-abate’ (oftewel moeilijk te decarboniseren) petrochemische sector betekent dit voor ook SABIC (als grootste site user op de Chemelot site) dat er een lange weg van innoveren en investeren voor ons ligt om deze belofte waar te maken. Er is geen "silver bullet", dus meerdere oplossingen zullen nodig zijn. Ook kunnen we dit niet alleen doen. Naast de andere site users en toeleveranciers van hernieuwbare grondstoffen, hebben we de overheid nodig om mee te helpen de juiste infrastructuur voor de klimaat-transitie aan te leggen. Vooral moeten we de, veelal nog niet op grote schaal bewezen klimaat-oplossingen, opschalen waardoor we uiteindelijk klimaat-neutrale producten kunnen maken waar de maatschappij behoefte aan heeft, én voor kan en wil betalen.

Dit tegen een achtergrond waar Nederlandse en Europese wet- en regelgeving al vorm heeft gekregen en ons dwingt, sneller dan andere regio’s in de wereld, deze transitie in te vullen. Daardoor is dit wellicht de grootste uitdaging ooit voor de Chemelot site.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

DAG 3 - woensdag 23 maart 2022

 

Ontmoetingen met de Chinese draak; uitdagingen voor bedrijven, handel en beleid?

Moderator: Marjolijn Jaarsma, senior onderzoeker en woordvoerder (CBS)

___________________________________________________________________________________________

Frans-Paul van der Putten (Senior research fellow en coördinator Clingendael China Center, Clingendael)

De veranderende rol van China op het wereldtoneel

China’s historische en recente ervaringen met globalisering spelen een centrale rol in de wijze waarop het land zich internationaal positioneert. China beschouwt zichzelf als een land dat te laat reageerde op globalisering en daardoor in grote problemen kwam, daarvan hersteld is en lessen heeft geleerd, en nu een evenwicht heeft gevonden tussen enerzijds zich afschermen tegen de risico’s van globalisering, en anderzijds het effectief benutten van globalisering voor de nationale politieke en economische doelen. De wijze waarop de Chinese regering dit doet, in combinatie met het grote economische en geopolitieke gewicht van het land, leiden tot krachtige reacties vanuit veel andere landen, waaronder in de eerste plaats de Verenigde Staten. Als prominente economische partner van China binnen de EU, staat Nederland voor belangrijke dilemma’s, die voortkomen uit China’s beleid en internationale reacties daarop.

 

Marhijn Visser (Secretaris International Ondernemen, VNO-NCW - MKB-Nederland)

Het Nederlandse bedrijfsleven en ‘systeemrivaal’ China: wat komt er op ons af?

In de presentatie zal Marhijn Visser ingaan op de maatregelen die de Europese Commissie op stapel heeft staan om zich te wapenen tegen oneerlijke concurrentie, met name vanuit China. Daarnaast gaat hij in op de vraag waar bedrijven rekening mee moeten houden als ze zaken doen met China.

 

Tom Notten (Projectleider en statistisch onderzoeker, CBS)

De Nederlandse verwevenheid met China in mondiale waardeketens

China is als handelspartner sterk in belang gegroeid in het afgelopen decennium. Niet alleen de Nederlandse consument koopt meer Chinese producten, ook Nederlandse producenten maken in toenemende mate gebruik van halffabricaten uit China. Deze tussenproducten zijn vaak hightech, en zijn niet alleen cruciaal voor de productie van goederen en diensten bestemd voor de Nederlandse markt maar ook voor de exportmarkt. Nederland is daarmee in toenemende mate verweven met, maar ook afhankelijk van, China. In deze presentatie wordt met behulp van recent CBS-waardeketenonderzoek inzicht gegeven in deze afhankelijkheden en ontwikkelingen.

________________________________________