Opgave schoolbeheerder POVO OT VO

In de komende periode zal de beheerdersrol voor gebruikers uit het vo gewijzigd worden. Er komt een nieuwe schoolbeheerdersrol met als uiteindelijk doel het beheer van de contactpersonen en rollen van gebruikers voor alle applicaties van Onderwijs Transparant bij één persoon te beleggen. Deze nieuwe beheerdersrol heeft geen toegang meer tot de overige onderdelen van de POVO module . De huidige rol 'Beheerder VO school' is hernoemd naar 'VO school POVO+'. Alle functionaliteit blijft behouden in deze rol tot 23 februari 2022. Daarna zal het onderdeel 'Beheer gebruikers' verdwijnen en kan dit alleen nog via de nieuwe schoolbeheerdersrol.

Vul onderstaand de gegevens van schoolbeheerder 1 en schoolbeheerder 2 in.

E-mailadres en mobiel nummer zullen uitsluitend gebruikt worden om de uitnodiging voor het aanmaken van het account te versturen. Het e-mailadres mag afwijken van het geregistreerde e-mailadres in POVO OT. Het mobiele nummer zal niet in POVO OT vastgelegd worden.

Schoolbeheerder 1

Schoolbeheerder 2

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren