Unlimited Network for staff members would like to invite you to the first meetings of 2022:

  • On Tuesday 18 January at 14.00, we will have an online meeting to update and catch up with you, and to ask you for feedback about i.e. social activities of the network in 2022.
  • On Tuesday 25 January at 14.00, we will organize an online discussion group and ask you to think along about the role of a potential disability officer for staff members. Which tasks would such a position include?

These meetings are intended for staff members with visible and invisible disabilities, chronic conditions, neurodiversity (ie. Dyslexia, AD(H)D, Autism), and mental health problems. Whether you want to share your personal situation or not is completely up to you and will be respected. In both meetings the plenary part will be bilingual and there are breakout rooms in Dutch and English.

***

UnliMited Netwerk voor medewerkers nodigt je uit voor de eerste bijeenkomsten van 2022:

  • Op dinsdag 18 januari om 14.00 uur houden we online meeting om met jou kennis te maken en je de kans te geven om input te leveren voor o.a. sociale activiteiten van het netwerk in 2022.
  • Op dinsdag 25 januari om 14.00 uur organiseren we een online discussiebijeenkomst en vragen je mee te denken over de rol van een eventueel aan te stellen disability officer voor medewerkers. Welke taken zouden tot zo’n functie behoren?

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers met een functiebeperking, chronische aandoening, neurodiversiteit (dyslexie, AD(H)D, ASS) en mentale problemen. Het wel of niet delen van je persoonlijke situatie is helemaal aan jou en wordt gerespecteerd. Voor beide bijeenkomsten geldt dat het plenaire deel tweetalig is en er break out rooms zijn in het Nederlands als in het Engels.  

 

18 January 2022

14:00 - 15:00

25 January 2022

14:00 - 15:00