Dáárom Registratie aan de bron!

Meld je nu aan voor online deelname aan onze slotbijeenkomst op 11 maart! Het volledige programma is bekend. Volg boeiende interactieve deelsessies over good practices en stappen naar standaardisatie. We sluiten af met vijf gerenommeerde panelleden in een rondetafelgesprek. Onder leiding van Sabine Uitslag discussiëren zij over de hamvraag: wie pakt de handschoen op?

-      Slotbijeenkomst Dáárom Registratie aan de bron!

-      Datum: vrijdag 11 maart

-      Tijd: 12.00 tot 17.00 uur

-      Dagvoorzitter: Sabine Uitslag

Programmaleider Carolien Bouma en voorzitter Chris Polman trappen de bijeenkomst af. Daarna kun je deelnemen aan drie interactieve deelsessies met keuze uit zes onderwerpen. Er zijn drie good practices: uit het Anser prostaatnetwerk, de hoofdhalsoncologie en bij Amsterdam UMC. En drie routes naar meer standaardisatie: zib-compliance, naar een landelijke implementatiestrategie en afspraken over juiste registratie.

NB Uitgebreide toelichting over de deelsessies vind je onderaan dit bericht.

Prof. Jan Hazelzet trakteert ons vervolgens op een gesproken column. Hij was in 2007 de eerste Chief Medical Information Officer (CMIO) van Nederland en lang betrokken bij Registratie aan de bron. Hazelzet is inmiddels met pensioen, maar liet namens een groep bezorgde experts kortgeleden nog van zich horen met de oproep: ‘Overheid, neem centrale regie bij zorginformatielandschap!’

Dagvoorzitter Sabine Uitslag leidt het afsluitende rondetafelgesprek over de hamvraag: wie pakt de handschoen op? Aan tafel zitten Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid VWS, Dianda Veldman, directeur/bestuurder Patiëntenfederatie, Edwin van der Meer,bestuurder BovenIJ en bestuurslid NVZ, Iris Verberk, internist en cmio Maasstad Ziekenhuis en bestuurslid FMS en Mark Kramer, bestuurslid Amsterdam UMC.

Meld je nu aan  voor online deelname!

Eerst meer lezen over de deelsessies? Hieronder vind je een uitgebreide toelichting. 

Toelichting deelsessies

 • Anser, wees een gans. Met Martijn Busstra, Hanneke de Graaf, Leonie Schutte en Lana Aziz. Good practice: verbeteren van de informatieuitwisseling en de samenwerking in het Anser prostaatnetwerk.

  Binnen het prostaatkankernetwerk Anser zijn de urologen de onnodige administratie die komt kijken bij het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en instellingen zat! Samen met Registratie aan de bron hebben zij de handen ineengeslagen om tot een oplossing met draagvlak te komen die de frustraties wegneemten het hergebruik van gegevens mogelijk maakt. Tijdens deze sessie deelt de projectgroep de ervaringen tot nu toe.

   
 • Verpleegkundigen aan zet! Met Arjen Wignand. Good practice: optimaal en tevreden epd-gebruik Amsterdam UMC

  Wat hebben verpleegkundigen nodig om optimaal te registreren? Duidelijker richtlijnen? Meer training? Een andere inrichting van het epd? Amsterdam UMC vraagt het ze zelf door regelmatig de epd-tevredenheid te meten en de resultaten de vertalen naar concrete acties. Een heel belangrijke rol hebben de verpleegkundig ambassadeurs: deze enthousiaste groep professionals promoot goed epd-gebruik bij de achterban en checkt waar behoefte aan is. Die aanpak werkt!  

   
 • De bijwerkingen van de huidige allergieregistratie. Met Viola Brouwer en Maurits van Maaren. Standaardisatie: naar betere registratie met goede afspraken en instructies

  Het is belangrijk om gegevens in het epd eenmalig en eenduidig vast te leggen. Het bevordert de kwaliteit van de gegevens en daarmee de kwaliteit van de zorg en maakt bovendien meervoudig gebruik van deze gegevens mogelijk. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld geven Viola Brouwer en Maurits van Maaren een beeld van de huidige situatie. Om vervolgens een doorkijk te geven naar wat er nodig is om te komen tot de ideale situatie. In de sessie horen we graag wat u denkt dat nodig is!

   
 • Zib-compliance, wat moeten we ermee? Met Wietske Huizenga. Standaardisatie: naar meer zib-compliance van de epd-systemen

  Regelmatig wordt opgeroepen tot ‘zib-compliance’. Maar wat bedoelt men dan eigenlijk? En welke knelpunten zou dat oplossen? We gaan in gesprek over wat zib-compliance inhoudt en hoe je er in de praktijk mee omgaat.

   
 • Implementeren vanuit hoofd, hart en benen. Met Guido van den Broek.  Standaardisatie: naar een gezamenlijke, landelijke agenda voor implementatie van zibs in de medisch-specialistische zorg?

  In het traject Implementatiestrategie Registratie aan de bron onderzocht een groep met uiteenlopende perspectieven hoe de implementatie van het principe eenmalig registreren voor meervoudig gebruik versterkt kan worden. Deze sessie biedt een terugkoppeling over het proces en de uitkomsten van dit traject. Daarnaast doorleven we één van de ingezette werkvormen waarbij we vormgeven aan het orgaan/de instantie/de persoon/etc die de implementatie van het principe naar een hoger niveau kan tillen.

 

 • Hoofdhals-ervaringen bij implementatie. Met Robert Takes, Ludi Smeele, Tom Ebbers en Lana Aziz. Good practice: implementatie van het landelijk zorgpad en bijbehorende dataset hoofdhalsoncologie.

  Het gestandaardiseerd hoofdhalsdossier werpt zijn vruchten af! Wat kunnen we leren van de successen van het traject? Hoe gaan we om met uitdagingen? En hoe maak je de vertaling naar andere huizen? Aan de hand van praktijkervaringen nemen we deelnemers meein de implementatie van het gestandaardiseerde hoofdhalsdossier. We gaan graag het gesprek aan over de vraag hoe we kunnen toewerken naar  landelijke opschaling.

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren