Aanmelden

Meld je aan voor de online sessie 'Innovatienetwerk Verduurzaming & Circulaire Renovatie - BouwAcademie Amsterdam' op 24, 25 of 27 januari 2022. Er kunnen maximaal 5 deelnemers per sessie meedoen.