Aanmelden Curriculumdagen

In maart 2022  start de ICC met de Curriculumdialogen als opmaat voor de voorbereiding van het programma voor cohort 2023-2026. Vorig jaar zijn in het kader van de curriculumdialogen (meestal drie) bijeenkomsten gewijd aan de onderwerpen:

  1. Inclusief lesgeven; lesgeven in een multiculturele stad als Rotterdam, gekoppeld aan actuele maatschappelijke vraagstukken en bijbehorende pedagogische waarden;
  2. Het zichtbaar maken van ons ‘impliciete curriculum’ ten aanzien van essentiële professionele vaardigheden die we wèl van onze studenten vragen, maar ze eigenlijk nauwelijks aanleren. Het gaat hierbij specifiek om ontwikkeling van onderzoekend vermogen, leren samenwerken en leren peerfeedback geven;
  3. Profileringsonderwijs; keuzeruimte en minoren, zowel inhoudelijk als qua organisatie/planning.

De opbrengsten daarvan waren rijk en zijn in het MT besproken, waarna ze op tot op zekere hoogte verwerkt zijn in het curriculum of opgenomen in het jaarplan van de respectievelijke clusters, zoals bijvoorbeeld inclusiviteit in het curriculum van M&M. Omdat vorig jaar een bijzonder jaar was (focus op visitatie en Covid) en de omstandigheden niet ideaal (alleen schermsessies i.v.m. Covid), bestaat de indruk hadden dat de dialogen voor alle onderwerpen niet finaal waren. Daarom willen we dit jaar dezelfde onderwerpen nogmaals agenderen met een andere invalshoek.