Opening KlimaatKwartier


We krijgen in Nederland steeds meer hittestress, droogte en wateroverlast, vooral in de gebouwde omgeving. Hoe houden we onze woningen, kantoren en andere gebouwen veilig en comfortabel in dit veranderende klimaat? Welke innovaties zijn nodig voor bestaande bouw? Hoe kunnen we onze nieuwbouw klimaatadaptief ontwerpen?

In de proeftuin KlimaatKwartier komen wetenschap, bedrijfsleven en overheden samen experimenteren, demonstreren en kennis uitwisselen om Nederlandse gebouwen klimaatadaptief te maken.  

KlimaatKwartier is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, The Green Village en VPdelta+, met ondersteuning van RVO.