Uitnodiging!

 

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) heeft in de afgelopen maanden ruim twintig bijeenkomsten georganiseerd om input te krijgen voor een Nationaal Programma om de aanpak van discriminatie en racisme te versterken.

 

Tijdens deze bijeenkomsten – Townhall-sessies – kwamen uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Van anti-zwart-racisme tot en met anti-moslim discriminatie, van uitsluiting van LHBTIQ+ tot en met discriminatie in de sport en van discriminatie van mensen met een beperking tot ongelijke behandeling in het Caribisch deel van Nederland. Er zijn talloze knelpunten, signalen, suggesties en goede ideeën geïnventariseerd bij de rijksoverheid, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bij experts en bij individuele burgers.

 

Opzet van de middag

De NCDR wil de uitkomsten van deze bijeenkomsten graag aan u terugkoppelen. Dat gebeurt via een presentatie van de hoofdlijnen van het concept van het eerste Nationaal Programma. Hierover wil de NCDR uw mening graag horen, vragen beantwoorden en waar mogelijk het gesprek aangaan.

 

Datum, tijd & locatie

De NCDR nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 23 mei 2022 van 14.00-17.00 uur in Het Oude Magazijn in Amersfoort.

 

De stappen hierna

Daarnaast wil de NCDR graag in gesprek met mensen en organisaties die wij nog niet kennen, maar die wel over belangrijke kennis, vaardigheden, visie of netwerken beschikken. Kent u iemand waarvan u denkt: het is nuttig om deze persoon uit te nodigen, dan vragen wij u om deze uitnodiging ook naar diegene door te sturen. 

Op basis van de reacties kan het Nationaal Programma verder worden uitgewerkt en aangescherpt. Vervolgens zal het rond de zomer aan het kabinet worden aangeboden.

 

Aanmelden
U bent van harte welkom deze bijeenkomst. Wij vragen u om aan te geven of de voorkeur uitgaat naar fysieke of digitale deelname. Hierover ontvang u een bevestiging op uiterlijk dinsdag 17 mei. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier. Doe dit s.v.p. uiterlijk vrijdag 20 mei 2022.

 

Wij ontmoeten u graag op 23 mei!


Met vriendelijke groet,
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme


Rabin Baldewsingh

 

 

Meld je hier aan!

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren