Symposium/Intreerede

prof.dr.ir. M. van Koningsveld

vrijdag 10 juni 2022

 

DR.IR. M. VAN KONINGSVELD

bij besluit van het College van Bestuur van 23 januari 2018 benoemd tot hoogleraar ‘Port and Waterways’ in de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de Technische Universiteit Delft, is ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding voornemens een oratie te houden, met als titel:

‘Charging into the uncharted’

Datum

:

 

vrijdag 10 juni 2022

Aanvang

:

 

15.00 uur

Locatie

:

 

Aula (Auditorium/3e etage) Mekelweg 5 te Delft

 

Powered by
event registration made easy
 event registration made easy