Bijeenkomst RES & Gebiedsontwikkeling samenbrengen en verbinden