10 juni 2022

 

Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap


      AOM in Europa

 

Sprekers

Prof. mr. dr. J.H. (Zef) Even

Mr. E.F. (Eva) Grosheide

Prof. mr. dr. B.P. (Beryl) ter Haar

 

Met de laatste AOM bijeenkomst van dit jaar blazen we een oude traditie nieuw leven in: afsluiten met 'AOM in Europa'. Zef Even, Eva Grosheide en Beryl ter Haar bespreken ontwikkelingen en opvallende zaken die spelen in het Europees arbeidsrecht. Zef Even gaat in op grensoverschrijdende arbeid in het Europees internationaal privaatrecht. Uiteraard komt de detacheringsrichtlijn daarbij aan de orde, inclusief de discussie over de ruimte die Europa op dit punt heeft. Eva Grosheide gaat aan de hand van de Thelen Technopark-uitspraak in op (door)werking van Europees recht in de nationale rechtsorde en bespreekt aan de hand van die uitspraak welke ruimte zelfstandigen nu uiteindelijk hebben om te onderhandelen over hun tarieven. Beryl ter Haar gaat in op de vraag of we uit de recente jurisprudentie over de wachtdiensten en de arbeidstijdenrichtlijn zouden kunnen afleiden dat het niet zozeer meer gaat om arbeidstijd, maar om het waarborgen van de rusttijd. Zij bespreekt de belangrijkste jurisprudentie van het HvJEU en gaat ook in op het recht op onbereikbaarheid dat steeds vaker wordt genoemd. 

 

Datum 10 juni 2022 | Tijd 09:15 - 11:30

Locatie Roeterseilandcampus - gebouw B | online

Ruimte REC B1.03 | Hybrid Learning Theatre

De lezing wordt hybride georganiseerd. Er is een beperkt aantal plekken op locatie beschikbaar. We reserveren een plek voor de eerste 20 deelnemers die in het aanmeldformulier aangeven de bijeenkomst op locatie te willen bijwonen. Alle andere deelnemers kunnen de bijeenkomst via een Zoomverbinding volgen. Deelnemers ontvangen een uur voorafgaand aan de bijeenkomst, dus vrijdag 10 juni om 08.00 uur, een link waarmee de bijeenkomst via Zoom kan worden bijgewoond. Na afloop van de bijeenkomst wordt u gevraagd enkele vragen te beantwoorden. Dit is nodig om PO-punten toe te kennen. 

 

Aanmelden?

U kunt zich eenvoudig aanmelden door op de link onderaan deze uitnodiging te klikken. U komt dan in het aanmeldformulier van aanmelder.nl terecht. Ook de bevestiging van uw aanmelding, de factuur en het certificaat worden via aanmelder verstuurd. De prijs voor de bijeenkomst bedraagt €150,- en levert 2 PO-punten op. U kunt zo voor een relatief gunstig bedrag met tien bijeenkomsten al uw jaarlijkse NOvA-punten behalen.

 

Afmelden?

Indien u bent aangemeld, maar verhinderd blijkt, kunt u zich afmelden tot 08.00 uur op de dag van de bijeenkomst via pao-arbeidsrecht@uva.nl met in het onderwerp: afmelden AOM-bijeenkomst 10 juni 2022. Na 08.00 uur kan uw deelname niet meer geannuleerd worden! 

 

Uitschrijven mailinglijst?

Wilt u niet langer emails ontvangen met betrekking tot de AOM-bijeenkomsten? Stuur dan een email naar pao-arbeidsrecht@uva.nl met in het onderwerp 'uitschrijven mailinglijst AOM'.

 

Programma

09.15 uur Presentatie Zef Even
09.55 uur Presentatie Eva Grosheide
10.15 uur Koffiepauze
10.30 uur Vervolg presentatie Eva Grosheide
10.50 uur Presentatie Beryl ter Haar
11.30 uur Afsluiting bijeenkomst
 

Bijeenkomst 110 staat gepland voor vrijdag 9 september 2022. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren