Lustrumcongres 50 jaar vertrouwensartsen
Van verleden tot toekomst:

een medische blik op herstel en veiligheid 

bij kindermishandeling en huiselijk geweld

De gevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld voor de gezondheid zijn groot, breed, langdurig en van een enorme maatschappelijke impact. Zowel de somatische als de geestelijke gezondheidszorg wordt dagelijks geconfronteerd met de gevolgen. De noodzaak tot het doorbreken van de cirkel van geweld, van verwaarlozing en van misbruik is hoogst urgent. Wetenschap laat zien dat het van “levensbelang” is om de eerste vermoedens ook binnen de gezondheidszorg direct en adequaat aan te pakken. De samenwerking met Vertrouwensartsen is hierbij cruciaal, vanwege hun medische blik op diagnostiek, herstel en veiligheid bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Al sinds 1972 vervullen vertrouwensartsen in Nederland een cruciale rol bij kindermishandeling en huiselijk geweld, in nauwe samenwerking met de behandelend artsen van slachtoffers en plegers. Daarnaast zijn vertrouwensartsen werkzaam in een multidisciplinair team. 
Om deze bijzondere mijlpalen van het 50-jarig bestaan van het vak van de vertrouwensarts en het 20-jarig bestaan van de VVAK niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, heeft de VVAK samen met een aantal externe partners een wetenschappelijk lustrumcongres georganiseerd op dinsdag 4 oktober 2022. Hierbij zijn niet alleen vertrouwensartsen (in opleiding) welkom, maar ook onze directe beroepsgenoten, (medische) ketenpartners, en medewerkers van Veilig Thuis.

Gedurende het congres zullen er verschillende inspirerende sprekers aan het woord komen over diverse thema's, waaronder actuele vraagstukken en problemen uit de dagelijkse praktijk en zal men vanuit het verleden tevens het oog richten op de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de bewustwording van het voorkomen en de preventie van kindermishandeling en huiselijk geweld, maar ook aan de onderlinge samenwerking met ketenpartners en knelpunten daarin. Duurzaamheid in veiligheid voor iedereen is hierbij het centrale thema. 

Het belooft een zeer divers en inspirerend programma te worden, met interactieve workshops, muzikale intermezzo’s, fijne catering en dat alles op een prachtige locatie in Rotterdam. Schroom dus niet en schrijf je vooral in. Zie voor het volledige programma en de prijzen verderop op deze website. 

We hopen u te mogen begroeten op dinsdag 4 oktober as. 


Met vriendelijke groet,

 

De lustrumcongrescommissie

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren