Kennisevent: Emissie met toekomst

Emissiereductie in de veehouderij is van belang voor de toekomst van de sector. Beperken van uitstoot is het doel om minder negatieve effecten op de omgeving, voor omwonenden, werkenden op de bedrijven, en voor de dieren te realiseren. Vooral de meer stalgebonden veehouderij staat voor een uitdaging. In de praktijk wordt hard gewerkt aan technische oplossingen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen.

Ben jij ook benieuwd hoe het er voorstaat? Op 28 februari a.s. geven verschillende experts je uitgebreid uitleg over de stand van zaken van de techniek, waar staan we, wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?
Een dag die je inzicht gaat geven en jou kan helpen in de toekomst. Voor praktiserende boeren, studenten, omgevingsdiensten, erfbetreders in de sectoren varkenshouderij, pluimveehouderij, vleeskalveren en/of melkgeiten

Het programma kent ook een informatiemarkt met kennis over processen, procedures en installaties.

                                                 
 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren