Introductiebijeenkomst Studeren met een Functiebeperking
Paula van Galen
Nederland
06-21192706
powerplatform@hr.nl
Of kijk op HINT onder 'Hulp bij Studie'

Het powerplatform is een netwerk dat is opgezet door en voor studenten die studeren met een functiebeperking. Wij zijn onderdeel van de afdeling Studentenwelzijn.