Slaapproblemen bij kinderen en jongeren

Verdiepingscursus voor de jeugdgezondheidszorg 

Slaapproblemen komen veel voor bij kinderen, waarbij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige vaak de eerste plek is waar kinderen terecht komen. Er is sinds een aantal jaar een goede richtlijn beschikbaar voor de aanpak van slaapproblemen binnen de JGZ, maar de praktische vertaalslag hiervan is vaak nog een hele uitdaging, zeker als de eerste adviezen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. 

In deze praktische verdiepende cursus gaan we aan de slag met slaapproblemen van baby tot puberleeftijd. Er wordt ervanuit gegaan dat basiskennis over slaap reeds aanwezig is, of opgehaald wordt middels vooraf aangeleverde informatie. Vanuit daar gaan we dieper in op normale slaapfysiologie, culturele verschillen in slaap en oorzaken van slapeloosheid. Je leert aan de hand van praktische opdrachten hoe om te gaan met een verschoven ritme, langdurig wakker liggen in de nacht met en zonder gedragscomponent en de invloed van ADHD en autisme. Ook zal ingegaan worden op nachtmerries, slaapwandelen, hoofdbonken, vermoeidheid overdag en de aanpak van slaapproblemen binnen de context van je eigen netwerk. Het volledige programma vind je hier

De cursus is kleinschalig met maximaal 20 deelnemers, zodat ook eigen meegebrachte casuïstiek aan bod kan komen. De cursusdagen hebben een praktische, gestructureerde insteek en veel casuïstiek, waarmee ook zelf aan de slag gegaan zal worden. De cursus wordt gevolgd door 2 online casuïstiek besprekingen, omdat de ervaring leert dat de meeste vragen en het echte leren pas begint als de cursus is afgelopen.

Accreditatie is aangevraagd bij de AbSg.

Geïnteresseerd? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Op Kinderslaapexpert.nl vind je nog meer cursussen over slaap bij kinderen.

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren